Leg arbeidscontract vóór 1 juli schriftelijk vast!

Voor werknemers die al op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd bij u in dienst waren en geen oproepcontract hebben, mag u de lage WW-premie betalen. U moet de arbeidsovereenkomst dan wel vóór 1 juli schriftelijk vastleggen.

Lage WW-premie

De hoogte van de WW-premie die u als werkgever verschuldigd bent, hangt tegenwoordig af van de vraag of het al dan niet een vast arbeidscontract betreft. Bij een vaste arbeidsovereenkomst betaalt u minder WW-premie. Op die manier wil het kabinet het afsluiten van vaste contracten bevorderen.

Extra uitstel door corona

Aanvankelijk moest het arbeidscontract van werknemers die al op 31 december 2019 in dienst waren, vóór 1 april 2020 schriftelijk worden vastgelegd. Vanwege de coronacrisis hebben werkgevers hiervoor drie maanden extra tijd gekregen, dus tot 1 juli.

Let op! Voor werknemers die vanaf 1 januari 2020 bij u in dienst zijn, moet u het arbeidscontract meteen schriftelijk vastleggen.

Terugwerkende kracht

Voldoet u niet aan de eis om vóór 1 juli het arbeidscontract schriftelijk vast te leggen van de werknemers die al op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, dan moet u met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie betalen. U herziet de premie dan niet, maar geeft in de correcties aan dat u het arbeidscontract niet schriftelijk hebt vastgelegd.

Fors verschil

Het verschil in WW-premie tussen vaste en niet-vaste contracten bedraagt 5%. Voor een modale werknemer betekent dit een verschil in premie voor u van zo’n € 1.830 op jaarbasis.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00