Levering school door gemeente

Op grond van de Wet op het primair onderwijs moeten gemeenten zorgen voor huisvesting van het primair onderwijs binnen hun grenzen. Het bouwen van een school voor eigen rekening, gevolgd door de overdracht daarvan aan het bevoegd gezag van de school is geen taak die de gemeente heeft op grond van deze wet.

Een gemeente liet een school bouwen en droeg vervolgens de eigendom daarvan over aan de vereniging die het onderwijs verzorgde. Volgens de Hoge Raad is de vervaardiging en overdracht van een schoolgebouw geen noodzakelijke en voorafgaande voorwaarde voor het verstrekken van onderwijs. Hof Den Haag oordeelde eerder in de procedure ten onrechte dat de overdracht van een perceel met daarop een school in aanbouw geen economische activiteit is. De overdracht tegen vergoeding door de gemeente van de school in aanbouw is een prestatie van een ondernemer.


Overig nieuws

Wij zoeken collega's

 

Vacatures

SECTORRAPPORT 

 

BRANCHES IN ZICHT 2019

Meld u aan voor ons

 

EINDEJAARSSEMINAR

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00