Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 bedraagt het brutominimumloon € 1.684,80 per maand, € 388,80 per week en € 77,76 per dag. Dit is slechts een verhoging van 0,29% ten opzichte van het brutominimumloon dat geldt sinds 1 juli van dit jaar. Het minimumloon wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast aan de cao-lonen.

De nieuwe minimumbedragen vanaf 1 januari 2021

Het wettelijk minimumloon is wat u minimaal moeten betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband. Voor jongeren onder de 21 jaar gelden aangepaste bedragen. Voor het wettelijk minimum uurloon deelt u het minimumloon per week door het aantal uur dat in uw organisatie een fulltime werkweek is.

De brutominimumlonen per 1 januari 2021:

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag 
21 jaar en ouder 100% € 1.684,80 € 388,80 € 77,76 
20 jaar 80% € 1.347,85€ 311,05 € 62,21 
19 jaar 60% € 1.010,90€ 233,30 € 46,66 
18 jaar 50% € 842,40€ 194,40 € 38,88 
17 jaar 39,50% € 665,50€ 153,60 € 30,72 
16 jaar 34,50% € 581,25€ 134,15 € 26,83 
15 jaar 30% € 505,45€ 116,65€ 23,33 

Voor een deel van de BBL’ers gelden aangepaste bedragen

Voor leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen en die de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar hebben, gelden dezelfde bedragen als voor andere jongere werknemers. Maar voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden afwijkende wettelijke minimumjeugdlonen:

Leeftijd Staffeling BBL Per maand Per week Per dag 
20 jaar € 1.036,15 € 1.036,15 € 239,10 € 47, 82 
19 jaar € 884,50 € 884,50€ 204, 10 € 40,82 
18 jaar € 766,60 € 766,60€ 176,90 € 35,38 

Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00