Milieulijst: VAMIL en MIA 2019

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2019 vastgesteld. In deze Milieulijst zijn categorieën bedrijfsmiddelen aangewezen die in aanmerking komen voor Willekeurige afschrijving (VAMIL) en voor milieu-investeringsaftrek (MIA).

Bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu worden met de instrumenten MIA en VAMIL fiscaal gestimuleerd. Hierbij gaat het om niet-gangbare bedrijfsmiddelen, waarvan de marktintroductie door die instrumenten ondersteund wordt. 

Opvallende wijzigingen in 2019

Circulaire economie

De Milieulijst 2019 biedt veel nieuwe mogelijkheden voor ondernemers die investeren in circulair ondernemen. Zo geldt het MIA of Vamil-voordeel in 2019 onder andere ook voor:

 • het weren van microplastics of zeer zorgwekkende stoffen uit producten en afvalwater
 • het verbeteren van de scheiding van kunststoffen
 • het aanwenden van gerecyclede grondstoffen
 • het duurzamer verpakken

Land- en tuinbouw

Nieuwe thema's op de Milieulijst 2019 zijn:

 • verbeteren van de leefomstandigheden van bijen
 • tegengaan van emissie van ammoniak en methaan uit mest
 • verbeteren bodemstructuur
 • het verminderen van voedselverspilling

De Milieulijst 2019 biedt verruimde mogelijkheden voor landbouwapparatuur voor sojateelt. Luisdicht insectengaas en het kasdekreinigingssysteem verdwenen van de lijst.

Mobiliteit

Het voordeel voor volledig elektrische voertuigen is aangepast. Hybride auto’s en aardgasauto’s zijn van de lijst verdwenen, net als geluidsarme mobiele werktuigen met verbrandingsmotor. De Milieulijst 2019 biedt meer mogelijkheden voor:

 • elektrisch aangedreven mobiele machines
 • transport op waterstof

Nieuw op de Milieulijst zijn laadpalen voor zware elektrische voertuigen.

Duurzame gebouwen

De Milieulijst 2019 biedt nieuwe mogelijkheden voor circulaire gebouwen met veel gerecyclede grondstoffen, een materialenpaspoort en een minimale CO2-voetafdruk.

Gebouwen met een Groenverklaring of met het Slim-Bouwen-keurmerk verdwenen van de lijst. Onverwarmde opslagloodsen komen niet meer in aanmerking, tenzij ze aan de zeer strenge eisen voor circulaire gebouwen voldoen. Ondernemers die hun bedrijfsterrein aanpassen aan het veranderende klimaat komen in aanmerking voor een fiscale stimulans.

Klimaat en lucht

Nieuw op de Milieulijst is:

 • het tegengaan van overige broeikasgassen door de industrie
 • verwarmingsketels met nog lagere NOx-emissie
 • ontstoffingstechnieken voor hout(pellet)gestookte ketels, kachels of ovens

De complete Milieulijst milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen 2019 vindt u hier (officiële bekendmaking in de Staatscourant).

Bron: Taxence


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00