Modernisering verlofregelingen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een derde nota van wijziging ingediend op het wetsvoorstel modernisering regeling voor verlof en arbeidstijden. Deze nota van wijziging bevat het voorstel voor een regeling van overgang van het resterende bevallingsverlof en uitkeringsrecht aan de partner als de moeder tijdens het bevallingsverlof komt te overlijden. De regering vindt het wenselijk om dit wettelijk te regelen.

Het verlof kan alleen worden overgedragen aan de persoon die juridisch ouder is van het kind van de overleden moeder. Dat is gedaan omdat alleen ouders verplicht zijn om voor een kind te zorgen. De ouder op wie het verlof over gaat moet werknemer zijn voor de Ziektewet of zelfstandige of beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst. Ook als de overledene geen recht had op verlof of uitkering ontstaat bij overlijden een verlofrecht voor de partner omdat de partner zorg zal moeten verlenen.

Bij de overdracht van verlof is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. De werkgever kan het doorbetaalde loon in rekening brengen bij het UWV. In het Burgerlijk Wetboek wordt een ontslagverbod opgenomen voor de werknemer die gebruik maakt van de verlofregeling.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00