Naheffingsaanslag met gebrek in adressering

Voor de heffing van loonbelasting geldt het uitlenen van personeel door een buitenlandse werkgever aan in Nederland gevestigde bedrijven als een vaste inrichting. Dat heeft tot gevolg dat de buitenlandse werkgever Nederlandse loonbelasting moet inhouden en afdragen.

Op grond van die regeling legde de Belastingdienst aan een Portugese werkgever een naheffingsaanslag loonbelasting op. De Portugese werkgever bestreed de naheffingsaanslag op formele gronden. In verband met de vermelding van een onjuist adres zou de aanslag niet binnen de termijn van vijf jaar na afloop van het tijdvak waarop de aanslag betrekking heeft bekend zijn gemaakt. De adressering was onvolledig door het ontbreken van het huisnummer. De Belastingdienst had brieven verstuurd met dezelfde adressering. De werkgever had deze brieven wel ontvangen. In de correspondentie met de Belastingdienst heeft de werkgever geen melding gemaakt van de onvolledigheid van het adres. Volgens de rechtbank valt de Belastingdienst niets te verwijten over de onvolledige adressering van het aanslagbiljet. De naheffingsaanslag bleef daarom in stand.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00