Naheffingsaanslag met gebrek in adressering

Voor de heffing van loonbelasting geldt het uitlenen van personeel door een buitenlandse werkgever aan in Nederland gevestigde bedrijven als een vaste inrichting. Dat heeft tot gevolg dat de buitenlandse werkgever Nederlandse loonbelasting moet inhouden en afdragen.

Op grond van die regeling legde de Belastingdienst aan een Portugese werkgever een naheffingsaanslag loonbelasting op. De Portugese werkgever bestreed de naheffingsaanslag op formele gronden. In verband met de vermelding van een onjuist adres zou de aanslag niet binnen de termijn van vijf jaar na afloop van het tijdvak waarop de aanslag betrekking heeft bekend zijn gemaakt. De adressering was onvolledig door het ontbreken van het huisnummer. De Belastingdienst had brieven verstuurd met dezelfde adressering. De werkgever had deze brieven wel ontvangen. In de correspondentie met de Belastingdienst heeft de werkgever geen melding gemaakt van de onvolledigheid van het adres. Volgens de rechtbank valt de Belastingdienst niets te verwijten over de onvolledige adressering van het aanslagbiljet. De naheffingsaanslag bleef daarom in stand.


Overig nieuws

Wij zoeken collega's

 

Vacatures

Relevante artikelen voor u als ondernemer

 

Het Corona dossier

maak kennis met

 

DE MENSEN


VAN ACTAN

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00