Nieuwe bedragen LIV en jeugd-LIV

Ook dit jaar kunt u als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor werknemers met een loon tot maximaal 125% van het wettelijk minimumloon WML. De bedragen voor deze tegemoetkoming, het lage inkomensvoordeel, LIV, zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Ook het jeugd-LIV is aangepast.

LIV

Het LIV is voor dit jaar vastgesteld volgens onderstaande tabel. Er nog maar één tegemoetkoming van € 0,51. Vorig jaar was er nog een extra hoge tegemoetkoming voor werknemers met een uurloon tot 110% van het WML. Het LIV geldt voor werknemers die op 1 januari van dit jaar 21 jaar of ouder waren. Ook is het maximum verlaagd naar € 1.000 per jaar. Vorig jaar was dit nog € 2.000.

Gemiddeld uurloon 2020 LIV per uur Maximum LIV per jaar 
€ 10,29 t/m € 12,87 € 0,51 € 1.000 

Jeugd-LIV

Voor jongeren van 18 t/m 20 jaar geldt nog tot 2024 een lagere tegemoetkoming in de vorm van het jeugd-LIV. Vorig jaar gold het jeugd-LIV ook nog voor werknemers van 21 jaar. De bedragen voor 2020 vindt u in onderstaande tabel.

Leeftijd op 31-12-2019 Gemiddeld uurloon Jeugd-LIV per uur Maximum jeugd-LIV per jaar 
18 jaar € 5,19 - € 6,93 € 0,07 € 135,20 
19 jaar € 6,23 - € 9,24 € 0,08€ 166,40 
20 jaar € 8,30 - € 10,29 € 0,30€ 613,60 

Voorwaarden

Voor het LIV en het jeugd-LIV geldt een aantal voorwaarden. Zo moet er voor het recht op LIV minstens sprake zijn van 1.248 verloonde uren per jaar.

Let op! Het minimum aantal verloonde uren geldt niet voor de jeugd-LIV.

Hoeveel LIV en jeugd-LIV kan ik krijgen?

Er is een eenvoudige tool beschikbaar waarmee u kunt nagaan of u recht heeft op het LIV of het jeugd-LIV, en hoeveel u dit per jaar oplevert. U vindt de tool op deze speciale site.

Heeft u vragen over het LIV en/of het jeugd-LIV, neem dan contact met ons op.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00