Nieuwe pensioenplannen kabinet

Het kabinet presenteerde op maandag 6 juli 2015 op hoofdlijnen een pensioenstelsel dat aansluit op de veranderende maatschappij en klaar is voor de 21ste eeuw. Een toereikend pensioen voor alle werkenden, dus ook zelfstandigen, meer inzicht, maatwerk en keuze en een nieuw systeem van pensioenopbouw. Dit zijn de belangrijkste pijlers van een toekomstbestendig pensioen.

Toereikend pensioen

Het is de bedoeling dat voor alle werkenden een toereikend pensioen is weggelegd. Nu bouwen zelfstandigen, flexwerkers en werknemers zonder verplichte pensioenopbouw vaak nog onvoldoende of geen pensioen op. Het kabinet wil dat álle werkenden een toereikend aanvullend pensioen kunnen opbouwen, afgestemd op de individuele situatie. Dat kan met een gevarieerde aanpak van goede voorlichting tot automatische pensioenopbouw met een uitstapmogelijkheid en van een vorm van verplichtstelling voor werknemers tot een specifiek fonds voor bijvoorbeeld flexwerkers.

Meer inzicht, maatwerk en keuze

Het pensioen kan ook veel transparanter en eenvoudiger. Het moet voor deelnemers inzichtelijk zijn welke risico's zij lopen en over de verdeling van risico's moeten heldere afspraken worden gemaakt. Maatwerk en keuzemogelijkheden staan ook hoog op het wensenlijstje, zodat pensioenregelingen beter aansluiten op de kenmerken en voorkeuren van de deelnemers. Dit bij elkaar opgeteld komt uit op een transparante pensioenovereenkomst, gebaseerd op persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling.

Nieuwe systematiek van pensioenopbouw

Tot slot wil het kabinet af van de doorsneesystematiek. In dit systeem betaalt iedereen - jong en oud - bij hetzelfde pensioenfonds dezelfde premie voor dezelfde pensioenopbouw. Die doorsneepremie wringt met de hedendaagse arbeidsmarkt en bovendien is de herverdeling tussen jong en oud steeds minder goed uit te leggen. Een nieuwe systematiek van pensioenopbouw waarin de premie niet afhankelijk is van de leeftijd, maar de opbouw wel (degressieve opbouw), kan een oplossing bieden. De huidige doorsneesystematiek kan dan vanaf 2020 worden afgebouwd.

Het vervolg

De komende periode gaat het kabinet aan de slag met de verdere uitwerking van de hoofdlijnen voor een toekomstbestendig pensioenstelsel. Het hele traject zal in ieder geval een aantal jaren in beslag nemen.

 


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00