'NOW-regeling ruimer voor concerns'

De Tweede Kamer wil dat de NOW-regeling wordt verruimd voor concerns. Hierdoor kan een concern eerder een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Een motie van deze strekking is donderdag 16 april in de Tweede Kamer aangenomen.

Kabinet aan zet

Het kabinet is nu aan zet om de motie te vertalen in regelgeving. Het kabinet is niet verplicht een aangenomen motie uit te voeren, maar dit gebeurt meestal wel. Het is nog niet bekend wanneer de gewijzigde regeling van kracht zal worden.

NOW-regeling

De NOW-regeling voorziet in vergoeding van een deel van de loonkosten als vanwege de coronacrisis de omzet minstens 20% daalt. De omzetdaling werd tot nu toe berekend over de omzetdaling van het gehele concern.

Problemen indien personeel niet elders inzetbaar

Concerns waarbij personeel van de ene bv niet of maar beperkt inzetbaar is in andere bv’s, krijgen door de berekening van de omzetdaling per concern soms geen vergoeding. Bijvoorbeeld wanneer van een bv in het concern de hele omzet wegvalt, maar voor het concern als geheel de omzetdaling minder is dan 20%. Als het personeel van de bv zonder omzet niet elders inzetbaar is, leidt dit mogelijk tot gedwongen ontslagen.

Aanpassing

Vanwege bovengenoemd probleem heeft de Tweede Kamer in een motie gevraagd de NOW-regeling aan te passen. Gevraagd wordt te onderzoeken of de NOW-regeling per bv of zelfstandig onderdeel van een concern, toegepast kan worden. De omzetdaling van het concern als geheel zou dan niet meer alleen bepalend zijn.

Heeft u vragen over de motie tot uitbreiding van de NOW-regeling voor concerns, neem dan contact met ons op.


Overig nieuws

Wij zoeken collega's

 

Vacatures

Relevante artikelen voor u als ondernemer

 

Het Corona dossier

maak kennis met

 

DE MENSEN


VAN ACTAN

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00