NOW-subsidie telt niet mee als omzet

De tegemoetkoming in de loonkosten die werkgevers vanwege de coronacrisis kunnen aanvragen, telt niet mee als omzet voor de NOW-subsidie. Dit geldt voor de NOW 1.0 en de NOW 2.0. Hierdoor valt de NOW-subsidie hoger uit.

NOW-regeling

Bedrijven kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Deze NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies over een bepaalde periode hebben. De maximale vergoeding van 90% is van kracht als de omzet voor 100% wegvalt. Valt minder omzet weg, dan wordt de vergoeding evenredig verlaagd.

Subsidies zijn ook omzet

Als bedrijven subsidies ontvangen, bijvoorbeeld voor energiebesparing, tellen deze mee als omzet. Ook als deze subsidies op een later moment worden uitgekeerd, maar wel toebehoren aan een eerdere periode. Bijvoorbeeld een jaarlijkse subsidie die toevallig in november wordt uitbetaald, maar bedoeld is voor het gehele jaar.

Niet NOW zelf

De tegemoetkoming via de NOW telt voor de NOW zelf echter niet mee voor het bepalen van de omzet. Daardoor valt de NOW hoger uit. Andere subsidies in het kader van de coronacrisis, zoals de TOGS en de TVL, tellen wel mee als omzet, waardoor de NOW-subsidie wel lager uitvalt.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00