Ontslagaanvraag via UWV nu volledig digitaal

Wilt u voor uw werknemers ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen? Dan verloopt de ontslagaanvraag, die via UWV gaat, voortaan volledig digitaal.

Ontslagroute

Sinds 1 juli 2015 is er één vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Ontslagformulieren

De ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen bestaat uit drie delen en kunt u voortaan volledig digitaal via het werkgeversportaal indienen bij UWV. De formulieren deel A en B waren al digitaal en dat geldt nu ook voor formulier deel C.

Met formulier deel A vraagt u een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen aan. Formulier deel B vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt. Formulier deel C dient ter onderbouwing van de ontslagaanvraag. De aanvraagformulieren kunt u downloaden via uwv.nl/werkgevers.

Let op! Heeft u alles ingevuld en voorzien van bijlagen, dan moet u de formulieren uploaden via het werkgeversportaal op uwv.nl.

Correcte aanvraag

Wilt u een ontslagvergunning aanvragen bij UWV, gebruik dan steeds de juiste formulieren en zorg voor een volledige aanvraag. De termijn voor behandeling van de ontslagaanvraag door UWV duurt ongeveer vier weken, tenzij er een extra ronde van hoor en verhoor nodig is. Die termijn gaat lopen vanaf het moment dat UWV een correcte en complete aanvraag heeft ontvangen.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00