Opheffing tenaamstellingsverplichting omzetbelasting

Sinds 1 december 2013 betaalt de Belastingdienst belastingteruggaven en toeslagen alleen uit op een bankrekeningnummer op naam van de rechthebbende. In een aantal gevallen leidde dat tot onvoorziene problemen bij de uitbetaling van omzetbelasting. Bedragen die rechtstreeks aan fiscaal vertegenwoordigers moesten worden uitbetaald of aan een gelieerde vennootschap werden geblokkeerd door de Belastingdienst. De staatssecretaris van Financiën heeft nu goedgekeurd dat de tenaamstellingsverplichting voor de omzetbelasting niet geldt. Daarmee loopt hij vooruit op de per 1 januari 2015 aangekondigde intrekking van deze verplichting.

Wie in aanmerking wil komen voor de goedkeuring moet een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst. In het verzoek moeten het bankrekeningnummer en de naam van de rekeninghouder worden vermeld. De verzoeker moet verder afstand doen van de mogelijkheid om zich te beroepen op een niet-bevrijdende betaling. Dat houdt in dat de ondernemer zich er niet op kan beroepen dat de Belastingdienst aan een verkeerde persoon heeft betaald waardoor de ondernemer nog steeds recht op betaling van de belastingteruggaaf zou hebben. De Belastingdienst kan bij de behandeling van een dergelijk verzoek bewijsstukken met betrekking tot de begunstigde van de bankrekening vragen.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00