Oplossing pensioen in eigen beheer vergt lange adem

Nog steeds is niet duidelijk wat nu de uiteindelijke oplossingsrichting zal worden voor het pensioen in eigen beheer. Een brief met details over de uiteindelijk gekozen oplossing is uitgesteld tot uiterlijk begin juli.

Mogelijke oplossing

Het pensioen in eigen beheer kent de nodige knelpunten, die met name worden veroorzaakt door het verschil tussen de commerciële en de fiscale waarde van de in eigen beheer gehouden pensioenaanspraak. Al enige tijd wordt gezocht naar een oplossing. In december 2015 opperde staatsecretaris Wiebes van Financiën twee oplossingsrichtingen: het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) en het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer. In maart van dit jaar stelde de staatssecretaris nog een verruiming voor van de uitfaseer-richting in de vorm van een spaarvariant bij uitfasering (voor de dga die niet wil of kan afkopen) en een verhoging van de afkoopkorting.

Hoe nu verder?

Uiteindelijk zal de keuze moeten vallen op de OSEB of de uitfaseervariant van het eigenbeheerpensioen. Een brief met de definitief gekozen oplossingsrichting laat echter langer op zich wachten dan gepland. De staatssecretaris wil namelijk een zo breed mogelijk draagvlak creëren voor zijn keuze. Daarom volgt de brief uiterlijk begin juli van dit jaar. Na deze brief volgt dan een wetsvoorstel voor een alternatieve vormgeving van het pensioen in eigen beheer. Dit wetsvoorstel staat nu nog gepland in het derde kwartaal 2016. Of dat ook echt haalbaar is, wordt de komende maanden duidelijk.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00