Overgang onderneming

De overgang van een algemeenheid van goederen is geen levering in de zin van de omzetbelasting. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EU wordt met “overgang van een algemeenheid van goederen” bedoeld de overdracht van een bedrijf of van een autonoom bedrijfsonderdeel. De verkoop van een voorraad producten kwalificeert niet als een overgang van een algemeenheid van goederen. Vereist is namelijk een voortzetting van de economische activiteit van de overdrager.

Een BV die handelde in caravans nam de activiteiten van een ander caravanhandelbedrijf over. De activiteiten van dat laatste bedrijf waren door de beëindiging van een dealerschap sterk verminderd. Het belang in de overdracht lag in niet benutte negatieve marge voor toepassing van de margeregeling voor gebruikte goederen. Volgens Hof Leeuwarden was sprake van een overgang van een algemeenheid van goederen. Ten tijde van de overdracht was het bedrijf nog actief en de BV had deze activiteiten voortgezet. Bestaande klanten van het overgenomen bedrijf waren benaderd met de boodschap dat de BV de activiteiten voortzette.


Overig nieuws

Wij zoeken collega's

 

Vacatures

Welke lessen kun je trekken uit deze coronatijd?

 

Meld u aan voor ons webinar

maak kennis met

 

DE MENSEN


VAN ACTAN

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00