Pas pensioenregeling aan!

Volgend jaar gaan de maximale pensioenopbouwpercentages verder omlaag en wordt het pensioengevend loon gemaximeerd op € 100.000. Deze pensioenaanscherpingen hebben gevolgen voor de pensioenregeling van uw werknemers en eventueel ook voor die van uzelf. De pensioenregeling moet nog dit jaar worden aangepast. Lukt dit niet meer helemaal voor het einde van het jaar, leg de pensioenregeling dan vóór 1 januari 2015 voor aan de Belastingdienst. Op die manier voorkomt u dat de pensioenregeling ‘onzuiver’ wordt.

Pensioenaanscherpingen
Vanaf 1 januari 2015 worden de jaarlijkse pensioenopbouwmogelijkheden verder beperkt en kan geen pensioen meer worden opgebouwd over het loon dat uitkomt boven € 100.000. De pensioenregeling van uw werknemers en eventueel van uzelf moet zijn aangepast aan de nieuwe pensioenaanscherpingen. U moet ervoor zorgen dat de pensioenregeling past binnen de nieuwe fiscale kaders per 1 januari 2015. Zo niet dan is sprake van een ‘onzuivere’ pensioentoezegging met alle ongewenste gevolgen van dien. De volledige pensioenaanspraak wordt dan mogelijk in de heffing betrokken en bovendien is een revisierente van in principe 20% verschuldigd.

Voorleggen pensioenregeling
Om onwenselijke gevolgen te voorkomen moet de pensioenregeling per 1 januari 2015 dus zijn aangepast. Lukt het u niet om alle aanpassingen op tijd door te voeren, bijvoorbeeld omdat de pensioenuitvoerder u pas recent hierover heeft geïnformeerd, leg dan de pensioenregeling vóór 1 januari 2015 ter beoordeling voor aan de Belastingdienst. In dat geval kan de pensioenregeling in overleg met de Belastingdienst nog met terugwerkende kracht worden aangepast aan de nieuwe pensioenaanscherpingen.

Tip: Met het voorleggen van de pensioenregeling aan de Belastingdienst voorkomt u dat de pensioenregeling in de periode tussen invoering en aanpassing met terugwerkende kracht als fiscaal ‘onzuiver’ wordt aangemerkt.


Overig nieuws

Wij zoeken collega's

 

Vacatures

SECTORRAPPORT 

 

BRANCHES IN ZICHT 2019

MAAK KENNIS MET

 

DE MENSEN
 

VAN ACTAN

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00