Personeelsfonds is ook in de WKR fiscaal voordelig!

Een werkgever kan ook onder de werkkostenregeling nog steeds belastingvrij bijdragen aan een personeelsfonds. De uitkeringen aan werknemers uit dit fonds blijven dan ook belastingvrij. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden.

Voorwaarden
De voorwaarden voor deze fiscaal vriendelijke regeling zijn:

  • Het fonds heeft in ieder geval een aparte bankrekening. Andere formele vereisten zijn er niet, zodat bijvoorbeeld een bezoek aan een notaris overbodig is.
  • De werknemers hebben in de laatste vijf kalenderjaren elk jaar gezamenlijk ten minste evenveel aan het fonds bijgedragen als de werkgever.
  • De werknemers hebben geen juridisch afdwingbaar recht op een uitkering uit het fonds.
  • De uitkeringen en verstrekkingen hebben géén betrekking op uitgaven voor onder meer ziekte en  invaliditeit.

Voorbeeld
Als het personeelsfonds op deze manier wordt aangewend, zijn de uitkeringen uit het fonds belastingvrij. Bijvoorbeeld: de werknemers van een bedrijf betalen per jaar gezamenlijk € 1.000 aan een personeelsfonds. Ook de werkgever legt € 1.000 per jaar bij. Het fonds kan vervolgens voor het gehele bedrag belastingvrij uitjes of kerstpakketten voor de werknemers bekostigen. Geeft de werkgever zelf voor € 1.000 uitjes of kerstpakketten aan zijn werknemer dan is wél sprake van een belastbaar voordeel.

Let op! Het fonds moet onafhankelijk zijn. Blijkt in de praktijk dat in feite de werkgever de beslissingen in het fonds neemt dan zijn de uitkeringen uit het fonds niet langer belastingvrij!


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00