Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer in 2016 omlaag

De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer gaat in 2016 waarschijnlijk flink omlaag, voor sommige situaties zelfs van € 7000 naar € 2000 per jaar. Het wetsvoorstel waarin dit verwerkt is moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer, maar houd alvast rekening met deze aanzienlijke verlaging.

De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer kunt u in 2015 onder meer toepassen voor werknemers met een WIA-uitkering, met een Wajong-uitkering of een wsw-indicatie (Wet sociale werkvoorziening). De premiekorting bedraagt € 7000 per jaar, behalve voor de werknemer met een Wajong-uitkering waarbij de premiekorting over het algemeen € 3500 per jaar bedraagt.

Grotere doelgroep

In 2016 kunt u de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepassen voor de gehele doelgroep banenafspraak. Naast de hiervoor genoemde werknemers, kunt u de korting volgend jaar ook toepassen voor de werknemer met een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekende), een ID-baan (In- en doorstroombaan) en voor werknemers die de gemeente moet ondersteunen bij het vinden van werk en die niet het wettelijke minimumloon kunnen verdienen.

Lager bedrag

Voor de werknemer met een WIA-uitkering bestaat volgende jaar nog recht op een premiekorting van € 7000 jaar. Voor de overige hiervoor genoemde werknemers bedraagt de premiekorting in 2016 € 2000 per jaar.

Let op! Dit betekent een aanzienlijke verlaging voor met name de werknemer met een wsw-indicatie (Wet sociale werkvoorziening). In 2015 bedraagt de premiekorting voor deze werknemer nog € 7000 per jaar, terwijl deze in 2016 nog maar € 2000 bedraagt. Voor de werknemer met een Wajong-uitkering is de daling over het algemeen iets lager, van € 3500 in 2015 naar € 2000 in 2016.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00