Premiekorting voor 56-plussers

Neemt u een uitkeringsgerechtigde in dienst van 56 jaar of ouder, dan heeft u recht op een premiekorting die kan oplopen tot € 7.000 per jaar. Zolang de werknemer bij u in dienst is, heeft u recht op deze korting (met een maximum van drie jaar). Het bedrag van € 7.000 geldt voor dienstverbanden van 36 uur of meer. Bedraagt het dienstverband minder uren dan wordt het bedrag pro rato aangepast.

Deze premiekorting op de werkgeverspremie was ook vóór 2015 al van toepassing. Toen gold een lagere leeftijdsgrens van 50-plus. Heeft u in het verleden deze premiekorting niet toegepast, terwijl u daar mogelijk wel recht op had? Neem dan contact met ons op. Mogelijk kunt u de premiekorting alsnog met terugwerkende kracht aanvragen. Er zijn Kamervragen gesteld over misbruik van de regeling waarbij werknemers twee keer achter elkaar in dienst werden genomen onder gebruikmaking van de premiekortingsregeling, door ze tussendoor één dag een ww-uitkering te laten ontvangen. Hier komt op korte termijn nieuwe regelgeving voor.

Tip! De verhoogde leeftijdsgrens geldt voor de oudere werknemer die u in dienst neemt vanaf 1 januari 2015. Ontving u in 2014 al een premiekorting (ofwel mobiliteitsbonus) voor een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder die in 2015 jonger is dan 56 jaar? Dan verandert er niets en houdt u recht op de tegemoetkoming.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00