Rapportageplicht energiebesparing ook voor uw bedrijf?

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektra of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruiken, zijn verplicht energiebesparende maatregelen te treffen. Daarnaast moeten ze vanaf dit jaar deze maatregelen ook rapporteren bij de RVO. De rapportage moet uiterlijk 1 juli binnen zijn.

Energiebesparende maatregelen

Besparende maatregelen die getroffen kunnen worden, zijn opgenomen in de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML). Deze maatregelen kennen een terugverdientermijn van maximaal vijf jaar.

Per bedrijfstak

De maatregelen zijn per bedrijfstak gerubriceerd. Er zijn 19 verschillende bedrijfstakken. Een voorbeeld van een maatregel voor de hotel- en restaurantbranche is het aanbrengen van led-verlichting.

EML in 2019 vernieuwd

De Erkende Maatregelenlijst is dit jaar vernieuwd. Dit betekent echter niet dat u, indien u reeds met de uitvoering van maatregelen begonnen was, de maatregelen direct weer moet vervangen.

Waar rapporteert u?

Vanaf dit jaar bent u, als grootverbruiker, verplicht uw maatregelen kenbaar te maken. Rapporteren doet u via het eLoket van de RVO. Uw rapportage moet uiterlijk 1 juli 2019 binnen zijn.

Let op! U moet vóór 1 juli 2019 uw energiebesparende maatregelen hebben gerapporteerd bij de RVO.

Toezicht en handhaving

Het toezicht en de handhaving van de energiebesparingsplicht en de rapportageplicht ligt meestal in handen van de gemeente waarin uw bedrijf gevestigd is. Alleen bij grotere complexe bedrijven is het de provincie die deze taak uitoefent.

RVO.nl

Meer informatie vindt u op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl.

Heeft u vragen over de publicatieplicht, neem dan even contact met ons op.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00