Rechter tikt oneerlijke overheid op de vingers

Dat burgers en ondernemers zich aan de wet moeten houden, spreekt vanzelf. Dat geldt echter ook voor de overheid. Onlangs tikte het gerechtshof in Den Bosch de overheid gevoelig op de vingers toen het Openbaar Ministerie, tegen gemaakte afspraken in, toch informatie verstrekte aan de Belastingdienst.

Belastingdienst vangt bot

In de betreffende zaak had de Belastingdienst informatie opgevraagd aan de autoriteiten in Hongkong over de inkomsten die een dga verkreeg vanuit een aldaar gevestigde bv. Hongkong weigerde deze info te verstrekken, aangezien de gevraagde info betrekking had op een periode waarin dit nog niet via een verdrag tussen Nederland en Hongkong was geregeld.

Openbaar Ministerie breekt afspraak

Het Openbaar Ministerie vroeg vervolgens dezelfde info aan Hongkong, met als onderbouwing dat deze info nodig was in een strafzaak. Hongkong verstrekte daarop de info wel, maar onder de voorwaarde dat deze niet gebruikt mocht worden door de Belastingdienst. Het Openbaar Ministerie verstrekte de dienst deze info echter toch.

Hof vernietigt navordering

Het hof acht deze handelswijze dermate ontoelaatbaar dat het de navorderingsaanslag vernietigt. Zonder het door Hongkong geleverde bewijsmateriaal kon de inspecteur de inkomsten namelijk niet voldoende aannemelijk maken, zodat de navordering niet gehandhaafd kon blijven.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00