Regels voor concurrentiebeding wijzigen

De regelgeving voor het concurrentiebeding verandert per 1 januari 2015. Het is van belang hier nu al alert op te zijn en uw arbeidscontracten aan te passen zodat deze voldoen aan de nieuwe regels.

Concurrentiebeding
Nu is het zo dat u in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd altijd een concurrentiebeding kunt opnemen. Het beding moet wel altijd schriftelijk en met een meerderjarige werknemer zijn aangegaan. Voor contracten voor bepaalde tijd mag vanaf 1 januari 2015 als hoofdregel geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Echter, bij een zwaarwegend bedrijfsbelang en een overtuigende motivatie is een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd wel mogelijk. Het is vooralsnog onduidelijk wanneer aan deze motiveringsplicht is voldaan. Zonder een schriftelijke en overtuigende motivering zal de rechter een streep door het concurrentiebeding zetten.

Dubbele toets
Ook geldt een dubbele toets. Dit betekent dat de noodzaak van het concurrentiebeding in het contract voor bepaalde tijd zowel aanwezig moet zijn ten tijde van het aangaan van het beding, als ook op het moment dat u zich als werkgever op het beding beroept.

Verval concurrentiebeding
U kunt vanaf 1 januari 2015 sowieso geen rechten ontlenen aan een concurrentiebeding, indien het beëindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw kant. Dit is een versoepeling voor de werkgever. Nu geldt namelijk dat u geen rechten kunt ontlenen aan het concurrentiebeding als u geen of een te korte opzegtermijn hebt gehanteerd. 

Tip: U kunt nog wel gewoon een concurrentiebeding zonder nadere motivering opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten in 2014, maar pas ingaat in 2015.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00