Saneringsregeling varkenshouderij 25 november open

Varkenshouders die willen stoppen, kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV). Met de subsidieregeling ontvangen varkenshouderijen een marktconforme financiële vergoeding voor het varkensrecht, naast een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen.

Regeling is nu al in te zien

Varkenshouders kunnen vanaf heden de regeling inzien en zich gaan voorbereiden op deelname. De subsidieregeling, die 25 november opent, moet bijdragen aan het verminderen van de geuroverlast, het verbeteren van de leefomgeving en het terugdringen van schadelijke stoffen.

180 miljoen

Voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV) is € 180 miljoen gereserveerd. Daarnaast trekt het kabinet € 10 miljoen uit voor gemeentes en provincies voor de uitvoering van de regeling, bijvoorbeeld voor het wijzigen van bestemmingsplannen.

Voorrang bij veel geuroverlast

Deelnemers aan de SRV moeten hun bedrijf binnen acht maanden beëindigen, inclusief het afvoeren van vee en mest. Bedrijven die gebruik willen maken van de regeling zijn verplicht om de varkensstallen, voer- en mestsilo’s en de mestkelders voor de varkenshouderij te slopen. De varkensrechten worden opgekocht door de overheid.

Vergoeding varkensrechten nog onbekend

Hoeveel de overheid betaalt voor de varkensrechten wordt kort voort de openstelling in november bekendgemaakt. Bedrijven die de meeste geuroverlast veroorzaken voor omwonenden, krijgen voorrang bij de regeling. Bedrijven die overtredingen hebben begaan, worden uitgesloten van de subsidieregeling.

Einde intensief bedrijf

Varkenshouders mogen na deelname aan deze regeling geen andere intensieve veehouderij op de locatie beginnen. Ook mogen ze niet op een andere locatie varkens gaan houden. Door de regeling zal het aantal varkens in Nederland afnemen.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00