Teruggaaf btw uit ander EU-land

In Nederland gevestigde ondernemers die btw hebben betaald in een ander EU-land kunnen deze btw via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. Dat gebeurt via een speciaal formulier dat te vinden is op deze website:https://eubtw.belastingdienst.nl/vrca-applicant/. Voor een verzoek om teruggaaf gelden de volgende voorwaarden:
- de onderneming is in Nederland gevestigd;
- in het andere EU-land doet de onderneming geen aangifte omzetbelasting;
- de in het andere EU-land betaalde btw heeft betrekking op goederen, diensten of invoer die worden gebruikt voor belaste activiteiten.

Bij een verzoek dat betrekking heeft op een kalenderjaar moet het terug te vragen bedrag ten minste € 50 zijn. Als het verzoek betrekking heeft op een kwartaal geldt een minimaal btw-bedrag van € 400. Per kalenderjaar kunnen meerdere verzoeken worden gedaan.
Ondernemers die alleen vrijgestelde prestaties verrichten kunnen geen btw terugvragen uit andere EU-landen. Dat geldt ook voor ondernemers die zijn ontheven van administratieve verplichtingen en voor ondernemers die onder de landbouwregeling vallen.
Een verzoek om teruggaaf moet vóór 1 oktober na afloop van het jaar waarop het betrekking heeft zijn ingediend.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00