Toepassing verruimde schenkingsvrijstelling

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de toepassing van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning. Een van de vragen betreft de aanwending van de schenking voor een verbouwing. Voor de toepassing van de vrijstelling is vereist dat de verbouwing voor 1 januari 2017 is afgerond. De vragensteller wil weten of ook vereist is dat de ontvanger van de schenking op het moment van de schenking al een huis gekocht heeft.

De minister voor Wonen en Rijksdienst antwoordt dat de ontvanger van de schenking op dat moment al een eigen woning moet hebben. Alleen de bestedingstermijn van de schenking bij verbouwing of onderhoud van een eigen woning is verlengd.

Om eigenaar van een woning te worden en pas daarna de financiering te regelen kan gebruik gemaakt worden van een zogenaamde Groninger akte. Bij een Groninger akte vindt de betaling van de koopsom plaats op een later moment dan de levering. Wordt op dat latere moment de koopsom niet betaald, dan treedt een ontbindende voorwaarde in werking waardoor de koop en de levering ongedaan worden gemaakt. Wanneer in 2014 een woning wordt geleverd met een Groninger akte moet voor de toepassing van de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling het geschonken bedrag nog in 2014 worden besteed aan betaling van een deel van de koopsom of aan aflossing van de eigenwoningschuld. Voor een schenking voor verbetering of onderhoud van de woning geldt de verlengde bestedingstermijn. Ook bij gebruikmaking van een Groninger akte moet de woning waarvoor de schenking is gedaan uiterlijk in 2014 kwalificeren als een eigen woning van de ontvanger van de schenking.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00