Uitleg "naheffing" van belasting

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de “naheffing” van inkomstenbelasting. De afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting die in het Belastingplan 2104 en de Begrotingsafspraken 2014 zijn opgenomen konden niet volledig verwerkt worden in de loonbelastingtabellen en de voorlopige aanslagen 2014. Daardoor zullen naar schatting tussen de 5 en 6 miljoen belastingplichtigen bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014 gemiddeld € 150 meer moeten betalen of minder terugkrijgen. In de tabel voor bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, dertiende maand of bonus wordt tot en met 2014 geen rekening gehouden met de afbouw van heffingskortingen. Per 1 januari 2015 zal dit wel het geval zijn.

De afbouw van de algemene heffingskorting kon in de zomer van 2013 niet meer worden verwerkt in programmatuur voor de vaststelling van voorlopige aanslagen. Voor alle belastingplichtigen is uitgegaan van de maximale algemene heffingskorting van € 2.103. De staatssecretaris van Financiën vindt niet dat sprake is van fouten bij de Belastingdienst en wijst erop dat de Kamer al in 2013 op de hoogte was van dit fenomeen.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00