VAR-verklaring 2014 ook geldig in het eerste deel van 2015

Voor het jaar 2015 moet u uw VAR-verklaring aanvragen via een webmodule. De huidige aanvraagprocedure vervalt. Een wetsvoorstel hiertoe wordt waarschijnlijk eind augustus naar de Tweede Kamer gezonden. Voor huidige VAR-houders wordt een beperkte overgangsperiode aangeboden.

VAR-webmodule
Het is de bedoeling dat vanaf 2015 een webmodule beschikbaar is voor het aanvragen van een VAR-verklaring. De aangekondigde webmodule zorgt voor veel onrust bij zzp’ers en opdrachtgevers. De vormgeving en inhoud van de webmodule zijn op dit moment echter nog niet bekend.

Let op! Wel duidelijk is dat na invoering van de webmodule de opdrachtgever medeverantwoordelijk wordt. Na indiening van een wetsvoorstel hiertoe zal duidelijker worden voor welke zaken de medeverantwoordelijkheid gaat gelden en hoe deze medeverantwoordelijkheid vorm gaat krijgen. Het wetsvoorstel wordt waarschijnlijk eind augustus naar de Tweede Kamer gezonden.

Huidige VAR-houders
Om de overgang naar het nieuwe systeem soepel te laten verlopen en rechtszekerheid te bieden aan huidige VAR-houders hoeven zij voor het kalenderjaar 2015 nog geen nieuwe VAR-aanvraag in te dienen. De staatssecretaris heeft toegezegd dat de voor het kalenderjaar 2014 afgegeven VAR-verklaringen ook gedurende de eerste maanden van het kalenderjaar 2015 gebruikt kunnen worden. Voor hoeveel maanden dat is zal afhankelijk zijn van de snelheid waarmee het wetsvoorstel wordt aangenomen.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00