Verlaag uw vermogen in box 3

Box 3 omvat de vermogensbestanddelen die niet in box 1 of box 2 vallen. Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden, omdat deze uitdrukkelijk zijn uitgezonderd. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in box 3 worden opgevoerd. Door belastingschulden voor de peildatum (1 januari) te betalen kan een hogere belastingheffing in box 3 worden voorkomen.

Tip! Betaal belastingschulden voor 1 januari en verlaag uw vermogen in box 3.

Wie verwacht dat hij belasting moet (bij)betalen kan de Belastingdienst vragen om een voorlopige aanslag of een aangifte indienen en de aanslag voor de peildatum betalen. Is het verzoek uiterlijk 8 weken voor het einde van het jaar gedaan, maar heeft de Belastingdienst nog niet of te laat gereageerd op het verzoek, dan mag toch rekening gehouden worden met het nog niet betaalde bedrag als schuld.

Er gelden vrijstellingen voor bepaalde beleggingen in box 3. Het kan fiscaal aantrekkelijk zijn om belast box 3 vermogen om te zetten in vrijgesteld vermogen door gebruik te maken van deze vrijstellingen. Op die manier verlaagt u de grondslag voor de belastingheffing in box 3.

Tip! Zet belast box 3 vermogen voor het einde van het jaar om in vrijgestelde beleggingen.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00