Verlofdagen delen tussen werknemers

Stel uw werknemer wil zijn verlofdagen delen met zijn collega die onverwachts mantelzorg moet verlenen en zelf geen verlofmogelijkheden meer heeft. Mag dit? Het antwoord is ja, maar alleen als u akkoord bent met het delen van verlof.

Als werkgever bepaalt u of het delen van verlofdagen binnen uw organisatie tot de mogelijkheden behoort. U bent zogezegd in 'charge'. Staat u verlof delen toe, dan moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

  • Alleen bovenwettelijk vakantieverlof kan worden gedeeld.
  • Het delen van verlof kan alleen als andere verlofmogelijkheden, zoals zorgverlof of calamiteitenverlof, niet toereikend zijn.
  • Deelname is altijd vrijwillig.
  • U moet zorgdragen voor gelijke behandeling tussen werknemers.
  • Er moet duidelijk zijn vastgelegd onder welke voorwaarden en in welke situaties verlofdagen mogen worden gedeeld.

Let op! Een manier om verlof delen mogelijk te maken is bijvoorbeeld door het delen van 'een-uur-voor-een-uur', ongeacht functie, schaal of loonniveau. Wilt u het verlof delen op een andere manier regelen, dan kunt u dit beter vooraf afstemmen met de Belastingdienst. Het delen kan namelijk gevolgen hebben voor de belastingheffing.


Overig nieuws

Wij zoeken collega's

 

Vacatures

Welke lessen kun je trekken uit deze coronatijd?

 

Meld u aan voor ons webinar

maak kennis met

 

DE MENSEN


VAN ACTAN

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00