Voortgang Fiscale Verzamelwet 2014

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag en een tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2014 ingediend. Door de nota van wijziging worden twee foutjes hersteld. Inhoudelijk wijzigt er niets.

In de nota naar aanleiding van het verslag zegt de staatssecretaris dat het kabinet geen plannen heeft om de eigenwoningregeling aan te passen. De staatssecretaris geeft toe dat de regeling ingewikkeld is, maar daar staat tegenover dat de hypotheekmarkt veel eenvoudiger is geworden. Onder de nieuwe regelgeving is er weinig meer te kiezen wanneer prijs gesteld wordt op aftrekbaarheid van de betaalde rente. Door de ruime informatieverstrekking worden belastingplichtigen volgens de staatssecretaris voldoende voorgelicht om de fiscale regels en de gevolgen daarvan voor hun eigen situatie te overzien. De woningmarkt is gebaat bij rust en duidelijkheid over de fiscale behandeling van de eigen woning.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00