Voortgang voorstel Verzamelwet pensioenen 2014

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel met de naam Verzamelwet pensioenen 2014 in behandeling. Het voorstel bevat wijzigingen van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten en enkele andere wijzigingen. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nota van wijziging ingediend. Die nota van wijziging houdt verband met de voorgestelde nettolijfrente als aanvulling op een op te bouwen pensioenvoorziening. Deze nettolijfrente zou aanvankelijk niet als pensioen voor werknemers maar als privé aanvulling kunnen worden opgebouwd. Het kabinet is van opvatting gewijzigd en vindt nu dat de netto lijfrente ook in deze zogenaamde tweede pijler kan worden aangeboden.

Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00