Voortgang wetsvoorstel aanpassing fiscale behandeling pensioenen

De staatssecretaris van Financiën heeft de Memorie van Antwoord inzake het wetsvoorstel dat de fiscale stimulering van pensioenen beperkt naar de Eerste Kamer gestuurd. Het gaat om het voorstel tot wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en van het Belastingplan 2014. In de begeleidende brief heeft de staatssecretaris twee omissies in de eerder toegezonden integrale wettekst hersteld.

Overig nieuws

Wij zoeken collega's

 

Vacatures

SECTORRAPPORT 

 

BRANCHES IN ZICHT 2019

Meld u aan voor ons

 

EINDEJAARSSEMINAR

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00