Voortgang wetsvoorstel aanpassing fiscale behandeling pensioenen

De staatssecretaris van Financiën heeft de Memorie van Antwoord inzake het wetsvoorstel dat de fiscale stimulering van pensioenen beperkt naar de Eerste Kamer gestuurd. Het gaat om het voorstel tot wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en van het Belastingplan 2014. In de begeleidende brief heeft de staatssecretaris twee omissies in de eerder toegezonden integrale wettekst hersteld.

Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00