Wat betaalt u aan leges bij zelfbouw?

Voor een omgevingsvergunning betaalt u legeskosten. Die worden gebaseerd op de kosten van het te bouwen pand. Standaard wordt daarvoor aangesloten bij de aanneemsom, maar wat nu als er sprake is van gehele of gedeeltelijke zelfbouw?

Tarieventabel

Bij zelfbouw kan niet worden uitgegaan van een aanneemsom. En dus dient u volgens de tarieventabel die bij de legesverordening hoort, uit te gaan van de prijs die aan een derde zou moeten worden betaald.

Let op! Hierbij hoeft niet te worden uitgegaan van vaste prijzen per onderdeel. U mag uitgaan van een lagere prijs, als dit marktconform is.

Tip: bewijslast bij inspecteur Stelt de inspecteur zich op het standpunt dat de door u gehanteerde prijzen voor het berekenen van de bouwsom te laag zijn, dan zal hij dit hard moeten maken.

Marktplaats.nl

Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Den Bosch. In deze zaak was de inspecteur niet akkoord gegaan met de prijzen die de aanvrager van de vergunning voor zelfbouw had gehanteerd. Deze waren volgens de inspecteur te laag, maar hij kon dit niet hard maken. De aanvrager van de vergunning had zich gebaseerd op prijzen die hij via Marktplaats.nl verkregen had. De rechter ging hiermee akkoord en ging er vanuit dat deze prijzen marktconform waren.

Zelfwerkzaamheid niet gemeld

Heeft u de gehele of gedeeltelijke zelfbouw niet bij de aanvraag van de vergunning gemeld, dan heeft dit geen gevolgen. Dit is alleen anders als deze gevolgen, zoals hogere legeskosten, in de verordening vermeld staan.


Overig nieuws

Wij zoeken collega's

 

Vacatures

Welke lessen kun je trekken uit deze coronatijd?

 

Meld u aan voor ons webinar

maak kennis met

 

DE MENSEN


VAN ACTAN

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00