Werking vertrouwensbeginsel

Na een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2007 werden de gemeentelijke belastingen geharmoniseerd. Vóór deze datum werden in een van de voormalige gemeenten aanslagen rioolrecht opgelegd voor stacaravans op recreatieterreinen. In de andere voormalige gemeente gebeurde dat niet. Na harmonisering van de belastingen werden in de hele nieuwe gemeente dergelijke aanslagen opgelegd.

Een huurder van een standplaats voor een stacaravan ontving eind 2009 een aanslag rioolrecht over het jaar 2007. In eerdere jaren was hem geen aanslag rioolrecht opgelegd. In 2010 volgde een aanslag over 2008. Hof Den Bosch was van oordeel dat de gemeentelijke heffingsambtenaar bij de huurder het in rechte te beschermen vertrouwen had gewekt dat voor de standplaats geen aanslag in het rioolrecht zou worden opgelegd. Dat vertrouwen is volgens het hof beëindigd door de begeleidende brief bij de aanslag over 2007. Omdat de aanslag over 2008 pas daarna werd opgezegd, kon de huurder zich niet meer met succes beroepen op het opgewekte vertrouwen.

Dat oordeel is volgens de Hoge Raad niet juist. Het opgewekte vertrouwen blijft in stand voor tijdvakken van belastingheffing die liggen voor het moment waarop het vertrouwen is beëindigd. De Hoge Raad heeft de opgelegde aanslag vernietigd.


Overig nieuws

Wij zoeken collega's

 

Vacatures

Relevante artikelen voor u als ondernemer

 

Het Corona dossier

maak kennis met

 

DE MENSEN


VAN ACTAN

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00