Werkkostenregeling 2015: aanpassing van de arbeidsvoorwaarden

Wat betekent de invoering van de werkkostenregeling voor de arbeidsvoorwaarden van mijn medewerkers? Moeten deze gewijzigd worden en hoe pak ik dat aan?

Bij de invoering van de werkkostenregeling, die per 1 januari 2015 ingaat, kunt u in de knel komen met de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers. Goede voorlichting aan uw personeel is belangrijk; probeer de arbeidsvoorwaarden in samenspraak met uw werknemers aan te passen. Leg uit wat de reden is, met een goede (financiële) onderbouwing. Dit levert vaak al veel begrip op.

Werknemer niet akkoord?
Wanneer uw werknemer niet akkoord gaat, kunt u een beroep doen op een eenzijdig wijzigingsbeding als dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Dit wijzigingsbeding geeft u de bevoegdheid de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Dat kan alleen als u een zodanig zwaarwichtig belang hebt dat het behoud van de arbeidsvoorwaarden van de werknemer hiervoor moet wijken. Een beroep op wijziging in de fiscale wetgeving is waarschijnlijk onvoldoende.

Ook als er geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, kunnen de arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd. Bij een individuele wijziging kan een beroep op goed werknemerschap worden gedaan. Bij een collectieve wijziging kan een beroep op de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid of op onvoorziene omstandigheden worden gedaan, echter deze toetsen zijn wel zwaarder. Het is altijd handig draagvlak te creëren bij de medezeggenschap en eventueel een afbouwregeling te hanteren.

Anticiperen op de werkkostenregeling
In nieuwe arbeidsovereenkomsten kunt u anticiperen op de werkkostenregeling door voor de huidige vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting alvast een wijzigingsbeding op te nemen. Dat beding voorziet in wijziging van alle vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting als gevolg van de invoering van de werkkostenregeling. Een andere optie is het opnemen van een vervalbeding in een nieuwe arbeidsovereenkomst. Hierin wordt bepaald dat de huidige vergoedingen en verstrekkingen vervallen op het moment dat u de arbeidsvoorwaarden wijzigt door de invoering van de werkkostenregeling.

Tip: Bespreek op korte termijn met uw werknemer de mogelijke gevolgen van de werkkostenregeling op de arbeidsvoorwaarden.


Overig nieuws

Wij zoeken collega's

 

Vacatures

SECTORRAPPORT 

 

BRANCHES IN ZICHT 2019

MAAK KENNIS MET

 

DE MENSEN
 

VAN ACTAN

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00