Woning in aanbouw in buitenland

Ook een woning in aanbouw kan kwalificeren als eigen woning voor de inkomstenbelasting. De betaalde rente van de financiering kan dan in aftrek worden gebracht. Daarvoor is nodig dat de woning bestemd is uiterlijk aan het einde van het tweede jaar na het kalenderjaar waarin de woning als eigen woning in aanbouw wordt aangemerkt als hoofdverblijf te dienen van de belastingplichtige.

Hof Arnhem moest onlangs beoordelen of een in Frankrijk nieuw te bouwen woning in 2008 kon worden aangemerkt als een eigen woning in aanbouw. De grond was in 2007 gekocht. In 2009 werd begonnen met de bouw. Het hof vond dat de belanghebbende niet aannemelijk had gemaakt dat de woning in 2008 bestemd was om uiterlijk in 2010 als zijn hoofdverblijf te dienen. In de aanvraag voor de bouwvergunning en in de financieringsovereenkomst was de woning als tweede woning omschreven. Het feit dat de eigen woning in Nederland te koop was gezet, hield niet in dat de woning in Frankrijk het hoofdverblijf zou worden. Het was immers goed mogelijk dat een andere woning zou worden gekocht die als hoofdverblijf zou dienen. Omstandigheden als het volgen van Franse les brachten het hof niet op andere gedachten.


Overig nieuws

Wij zoeken collega's

 

Vacatures

Relevante artikelen voor u als ondernemer

 

Het Corona dossier

maak kennis met

 

DE MENSEN


VAN ACTAN

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00