Zieke werknemer en privacy: Interesse of ongeoorloofde controle?

Autoriteit Persoonsgegevens publiceert beleidsregels over de verwerking van persoonsgegevens van de gezondheid van zieke werknemers.

Ziekmelding

Dagelijks gebeurt het overal. Een werknemer meldt zich ziek. Meestal belt hij daarvoor met zijn direct leidinggevende. Die kan daar dan bij het werk rekening mee houden en kan/moet ook diverse (administratieve) zaken regelen. En wat is er dan menselijker om interesse te tonen en te vragen wat er aan mankeert en hoe het gaat? Of misschien vraagt de manager wel of je misschien wel nog in staat bent om naar dat ene stuk te kijken.

Deze oprechte interesse is echter in strijd met de wet. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) is het verwerken van de persoonsgegevens betreffende gezondheid verboden. En van verwerking is volgens de wet al snel sprake. In artikel 1 lid b Wbp staat een ruime opsomming wat allemaal onder verwerking valt. Eén van de genoemde activiteiten is het “opvragen” van gegevens.

Wat mag de werkgever van de wet nu wel en wat niet? Onlangs heeft de Autoriteit Persoonsgegeven beleidsregels opgesteld en gepubliceerd over de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemer.

Samengevat komt het er op neer dat de werkgever (lees manager of P&O) naar de volgende gegevens mag vragen en registreren:
•    Telefoonnummer en verpleegadres;
•    Vermoedelijke duur van het verzuim;
•    De lopende afspraken en werkzaamheden;
•    Of de werknemer onder een vangnetbepaling van de Ziektewet valt (maar niet vragen onder welk vangnet);
•    Of er verband is met een arbeidsongeval;
•    Of er sprake was van een verkeersongeval waar een derde bij betrokken was (i.v.m. verhaalsrecht op die derde).

Kortom, slechts enkele zeer feitelijke vragen die geen gezondheidsgegevens bevatten. Denk er dus als leidinggevende goed aan dat verdergaande interesse, hoe oprecht bedoeld dan ook, kan leiden tot handelen in strijd met de wet.


Ziekteverzuim begeleiding

Na de ziekmelding vangt het proces van verzuimbegeleiding/re-integratie aan. Ook in dat proces heeft de werkgever geen recht op medische gegevens. De werkgever is verplicht zich bij te laten staan door een bedrijfsarts. Deze arts verkrijgt weliswaar veel persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemer maar mag deze niet delen met de werkgever. Hetgeen hij deelt is beperkt tot:
•    De werkzaamheden waartoe de werknemer niet of nog wel in staat is;
•    De verwachte duur van het verzuim;
•    De mate van arbeidsongeschiktheid;
•    Adviezen over aanpassingen e.d. die de werkgever voor de re-integratie moet treffen.

In de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt ook hier aandacht aan besteed. Tenslotte zien de beleidsregels ook nog op de wijze waarop een werkgever in het kader van een sollicitatieprocedure (bijvoorbeeld bij aanstellingskeuringen) om dient te gaan met gezondheidsgegevens.


Tenslotte

De Autoriteit geeft met deze beleidsregels een goed handvat aan werkgevers over de wijze waarop zij om dienen te gaan met deze bijzondere persoonsgegevens. Daarnaast laat de Autoriteit Persoonsgegevens duidelijk merken dat zij grote waarde hecht aan dit onderwerp en dat zij van werkgevers dan ook een zorgvuldige omgang eist ten aanzien van de omgang met deze bijzondere persoonsgegevens.
 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00