BTW buitenland terugvragen

BTW buitenland terugvragenU bent ondernemer en koopt goederen of diensten in andere EU-landen in. Dan loopt u ongetwijfeld tegen btw-aspecten aan.  Hoe u de buitenlandse btw moet terugvragen bijvoorbeeld. Als u goederen of diensten koopt van ondernemers uit andere EU-landen, zijn deze meestal in Nederland belast met btw.

Berekenen btw

Wanneer u goederen afneemt uit een ander EU-land, brengt de verkoper u veelal 0% btw in rekening. U moet dan Nederlandse btw berekenen. Als u diensten koopt van een ondernemer uit een ander EU-land, wordt de btw vaak naar u verlegd. Net als bij de goederen, moet u dan ook Nederlandse btw berekenen en aangeven in uw aangifte omzetbelasting. Deze btw kunt u direct in aftrek brengen als voorbelasting, als u de goederen of diensten gebruikt voor met btw belaste prestaties.
 
Op deze hoofdregel, zijn uitzonderingen. In een aantal gevallen kan de leverancier de buitenlandse btw aan u in rekening brengen:
 • bij diensten die verband houden met onroerende zaken;
 • bij diensten die verband houden met het verlenen van toegang tot evenementen op het gebied van kunst, cultuur, sport,wetenschap, ontspanning of onderwijs;
 • als sprake is van de verhuur van een vervoermiddel voor een korte periode;
 • in het geval van personenvervoer;
 • bij een restaurant- of cateringdienst.

BTW buitenland terugvragen

Als u inderdaad buitenlandse btw moet betalen, kunt u deze terugvragen via een speciale website van de Nederlandse belastingdienst. Voor deze website zijn inloggegevens nodig die aangevraagd kunnen worden via de reguliere website van de belastingdienst. De belastingdienst stuurt uw verzoek vervolgens door naar de belastingdienst van het land waar u de btw terugvraagt.
 
Kunt u altijd verzoeken om teruggaaf van de buitenlandse btw? Nee, u moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
 • uw onderneming moet in Nederland gevestigd zijn;
 • u hoeft geen btw-aangifte te doen in het EU-land waar u de btw van wilt terugvragen;
 • u moet btw betalen over goederen, diensten of invoer in het EU-land;
 • de goederen of diensten worden door u gebruikt voor met btw belaste activiteiten.
U kunt een verzoek per jaar of per kwartaal doen. Let op: als u een verzoek doet over een kalenderjaar, moet het terug te vragen bedrag minimaal € 50 zijn. Doet u een verzoek over een kwartaal, dan moet het terug te vragen bedrag minimaal € 400 zijn.

Geen buitenlandse btw terugvragen

Wanneer kunt u geen btw terugvragen in een ander EU-land? Als u:
 • geen btw-ondernemer bent;
 • alleen vrijgestelde goederen en/of diensten levert;
 • een ontheffing hebt van administratieve verplichtingen;
 • onder de landbouwregeling valt.

Let op: BTW over 2014!

Verzoeken om btw over 2014 terug te vragen, moet u overigens vóór 1 oktober 2015 indienen! Wordt het verzoek niet vóór 1 oktober a.s. ingediend, dan neemt de andere EU-lidstaat het verzoek wellicht niet in behandeling.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Birgitta van Antwerpen Neem contact op met Birgitta van Antwerpen (+ 31 6 46 38 56 50).
 
Geheel vrijblijvend maken we een afspraak en bespreken we wat we voor u kunnen betekenen.

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00