Het gebruikelijk loon in 2016

Gebruikelijk loon 2016 Bent u ondernemer en bezit u direct of indirect meer dan 5% van de aandelen in een besloten vennootschap waarmee u uw onderneming drijft? Dan krijgt u te maken met de gebruikelijkloonregeling. Die regeling eist dat een vennootschap een minimumsalaris uitkeert aan haar eigen directeur.

In 2016 (net als in de voorgaande twee jaren) is dit minimumbedrag vastgesteld op € 44.000. Dit bedrag is echter geen gegeven; het kan zijn dat u een hoger salaris moet uitkeren. In sommige gevallen kunt u echter ook bedingen dat het salaris lager moet zijn.

 

Gebruikelijk loon in een notendop

Volgens de gebruikelijkloonregeling moet de vennootschap aan de directeur grootaandeelhouder (hierna: DGA) een salaris toekennen dat overeenkomt met het niveau en de duur van de arbeid. Hiermee bedoelt de wetgever dat het uit te keren salaris een zakelijk karakter moet hebben. Deze regeling is ontstaan om te voorkomen dat DGA’s vrijwel geen inkomstenbelasting betaalden door geen of weinig salaris aan zichzelf uit te laten keren.

Het gebruikelijk loon wordt vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers in dienst bij de vennootschap of een met de vennootschap verbonden lichaam;
  • € 44.000 (de ondergrens).

 

Afroommethode

Als de DGA de enige werknemer van de vennootschap was, baseerde de belastingdienst het gebruikelijk loon vaak op de afroommethode. Deze methode berekent het gebruikelijk loon op basis van de door de vennootschap gemaakte omzet verminderd met de kosten, afschrijvingen en een winstmarge van bijvoorbeeld 10%. Het restant was beschikbaar voor loon voor de DGA. Hierdoor viel het gebruikelijk loon voor DGA’s zonder personeel vaak veel hoger uit dan voor DGA’s met ander personeel in hun onderneming. Recent heeft het Gerechtshof Amsterdam echter besloten dat de belastingdienst de afroommethode alleen nog mag toepassen als er absoluut geen vergelijkbare dienstbetrekking bestaat. Dit komt uiteraard zelden voor. Daardoor is de afroommethode zo goed als afgeschaft.

 

Anderen verdienen minder

Net zoals de belastingdienst kan stellen dat u meer moet verdienen, kunt u bij de inspecteur bedingen dat u minder zou moeten verdienen dan € 44.000. Het is vervolgens aan u om aan te tonen waarom dit zo is. Kunt u aantonen dat mensen in een vergelijkbare dienstbetrekking veel minder verdienen dan € 44.000, dan kan dit aanleiding zijn om het bedrag te verlagen. Uw loon zal dan vastgesteld worden op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Is het gangbaar dat het loon voor de werkzaamheden die verricht zijn minder is dan € 5.000, dan is de gebruikelijkloonregeling niet van toepassing.

 

Wilt u meer weten over het gebruikelijk loon in 2016?

Birgitta van Antwerpen Neem contact op met Birgitta van Antwerpen (+31 6 46 38 56 50).
 
Geheel vrijblijvend maken we een afspraak en bespreken we wat we voor u kunnen betekenen.

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00