Omzetbelasting zonnepanelen

Omzetbelasting zonnepanelen.jpg De groeiende aandacht voor verduurzaming van onze maatschappij heeft er mede voor gezorgd dat veel huishoudens een zonnepaneel hebben geplaatst. Bij exploitatie van een zonnepaneel is er zeer snel sprake van ondernemerschap voor de omzetbelasting. Voorkom fouten en let op een aantal aandachtspunten.

BTW-ondernemer

Na het plaatsen en activeren van een zonnepaneel heeft u geen keuze om wel of geen ondernemer te zijn voor het belastingmiddel omzetbelasting. U bent ondernemer voor de omzetbelasting omdat u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • regelmatig wordt stroom geleverd aan het energiebedrijf en;
  • de stroom wordt tegen een vergoeding geleverd (verrekening met de stroom die uw energiebedrijf aan u levert).

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst in uw regio meldt u zich aan door middel van een schriftelijk verzoek. In dit verzoek vraagt u de inspecteur een omzetbelastingnummer te laten uitreiken. Indien u dit jaar (2015) een zonnepaneel aanschaft, kunt u vóór 31 december 2018 dit verzoek indienen.

Een aantal weken na uw verzoek is het mogelijk om de aangifte omzetbelasting elektronisch in te dienen bij de Belastingdienst. In deze aangifte verwerkt u:

  • de af te dragen omzetbelasting en
  • de terug te vragen omzetbelasting.

Geïntegreerd zonnepaneel

Op dit moment zijn de meeste zonnepanelen géén onderdeel van de dakbedekking. Ontwikkelingen op dit gebied gaan erg snel en er zijn bijvoorbeeld al mogelijkheden om dakpannen te plaatsen die ook fungeren als zonnepaneel. Dit is een zogenaamd geïntegreerd zonnepaneel. De omzetbelasting die voor de aanschaf en installatie aan u in rekening is gebracht, mag gedeeltelijk als voorbelasting in aftrek worden gebracht. De hoogte van de aftrek hangt af van de aan uw energiebedrijf geleverde stroom. Bij een regulier zonnepaneel kunt u de gehele omzetbelasting in aftrek brengen.

Kleineondernemingsregeling

De verkregen stroom uit een zonnepaneel zal in de regel geen omzet genereren waarbij meer dan € 1.345 omzetbelasting verschuldigd zal zijn. Benoemd bedrag is de grens van de kleineondernemingsregeling. Blijft de af te dragen omzetbelasting onder dit bedrag, dan hoeft u geen omzetbelasting aan de Belastingdienst te voldoen. In de laatste kwartaalaangifte omzetbelasting van het betreffende jaar kunt u kiezen om de kleineondernemingsregeling van toepassing te laten zijn.

Vrijstelling administratieve verplichtingen

Blijkt uit de hoeveelheid verkregen stroom uit een zonnepaneel dat minder dan € 1.345 omzetbelasting verschuldigd zal zijn, verzoek de Belastingdienst dan om een vrijstelling te verlenen van administratieve verplichtingen. Na de verlening van deze vrijstelling hoeft u geen aangiften omzetbelasting in te dienen en geen omzetbelasting af te dragen aan de Belastingdienst.

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00