Overdrachtsbelasting aftrekbaar?

Overdrachtsbelasting aftrekbaar Overdrachtsbelasting is veel mensen een doorn in het oog. Men betaalt deze belasting als een woning of bedrijfspand aan een ander overgedragen wordt. In 2016 zijn er twee tarieven: 2% voor de overdracht van een woning en 6% voor de overdracht van andere onroerende zaken, zoals bedrijfspanden. Is overdrachtsbelasting aftrekbaar? Nee. Voor de koper is dit dus een vervelende belasting: overdrachtsbelasting verhoogt immers de koopsom en is niet aftrekbaar.

Vrijstelling overdrachtsbelasting

U vraagt zich af: zijn er dan geen vrijstellingen voor overdrachtsbelasting? In een aantal gevallen kunt u een beroep doen op een vrijstelling. In de meeste gevallen moet wel aan voorwaarden voldaan worden. Voorbeelden van situaties waarin u mogelijk een beroep op een vrijstelling kunt doen, zijn:

  • bedrijfsoverdracht aan familieleden;
  • inbreng van een onderneming in een vennootschap (geen nv of bv);
  • omzetting van een onderneming (bijvoorbeeld een eenmanszaak of een vof) in een bv of nv;
  • bij de verdeling van een gemeenschap tussen samenwoners;
  • bij fusie, splitsing of interne reorganisatie van een bedrijf.

Beperking overdrachtsbelasting

Naast vrijstellingen kan in een aantal situaties de overdrachtsbelasting ook beperkt worden. In dat geval zijn de termijnen van aankoop en doorverkoop van een pand relevant.

  • Heeft u in de periode 1 september 2012 tot en met 31 december 2014 een woning of bedrijfspand gekocht en dit binnen 36 maanden weer doorverkocht? Dan hoeft alleen overdrachtsbelasting betaald te worden over de in deze periode gerealiseerde meerwaarde.
  • Heeft u na 31 december 2014 een woning of bedrijfspand gekocht dat doorverkocht wordt? Dan hoeft alleen overdrachtsbelasting betaald te worden over de gerealiseerde meerwaarde als de doorverkoop binnen zes maanden plaatsvindt.

Voorbeeld

U heeft op 1 juli 2014 een bedrijfspand gekocht voor € 450.000 en heeft hierover 6% overdrachtsbelasting betaald, € 27.000. U verkoopt dit pand op 10 oktober 2016 voor € 500.000. Omdat de verkoop binnen 36 maanden plaatsvindt, betaalt de koper alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde van € 50.000. Dus geen € 30.000 overdrachtsbelasting, maar slechts € 3.000.

Had u hetzelfde pand niet op 1 juli 2014 gekocht, maar op 1 januari 2016 om het vervolgens op 10 oktober 2016 weer te verkopen, dan is de koper wél € 30.000 overdrachtsbelasting verschuldigd.

Overdrachtsbelasting niet aftrekbaar

Kortom, overdrachtsbelasting is niet aftrekbaar, maar u heeft een aantal mogelijkheden om gebruik te maken van een vrijstelling overdrachtsbelasting of een beperking van de overdrachtsbelasting. Het is van belang hier alert op te blijven bij de aan- of verkoop van een pand.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Birgitta van Antwerpen Neem contact op met Birgitta van Antwerpen (+ 31 6 46 38 56 50).
 
Geheel vrijblijvend maken we een afspraak en bespreken we wat we voor u kunnen betekenen.
 
 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00