Pensioen in eigen beheer afgeschaft?!

22 maart 2016

In de loop van de jaren is de opbouw van een pensioenvoorziening steeds minder aantrekkelijk geworden.

Concreet

Het is niet meer mogelijk om tegen een vennootschapsbelastingtarief van 48% de pensioendotatie als aftrekpost te benutten. Ook zijn soepele regelingen ingeval van afkoop of afzien van het pensioen in eigen beheer uit de belastingwetgeving geschrapt. Het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting is gedaald naar 25%. Afkoop of afzien wordt in beginsel gestraft met een heffing van 52% over de waarde in het economisch verkeer van de pensioenvoorziening. Bovenop deze strafheffing volgt ook nog eens 20% revisierente!

 

Gepensioneerde DGA

Grofweg zijn op dit moment twee (aanstaande) gepensioneerde DGA’s te onderscheiden. De tevreden DGA met een vennootschap met voldoende middelen waarmee het pensioen maandelijks kan worden voldaan.

DGA niet tevreden met pensioenvoorziening

De andere DGA zal ook wel tevreden zijn, maar niet met zijn pensioenvoorziening. De DGA kijkt op tegen de torenhoge commerciële waarde van de pensioenvoorziening, heeft al moeite met de fiscale waarde van de pensioenvoorziening en waarschijnlijk zijn onvoldoende middelen beschikbaar om levenslang pensioen te genieten. Volgens Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën is de totale commerciële waarde van de verplichting van de vennootschappen tezamen circa € 73 mrd en de fiscale waarde circa € 34 mrd. Schrik niet: volgens onderzoek heeft slechts 26% van de vennootschappen voldoende middelen om 100% van de fiscale pensioenverplichting uit te keren!

Pensioen in eigen beheer vastgelopen

De benoemde onderdekking is een zeer groot probleem. Hoe dieper in de pensioenmaterie wordt getreden, hoe complexer de problemen voor DGA’s worden. Gesteld mag worden dat het systeem van pensioen in eigen beheer (helaas) is vastgelopen.

 

Toekomstbeeld pensioen in eigen beheer

Op 15 maart 2016 heeft de Staatssecretaris zijn toekomstbeeld gepresenteerd. In de basis wil hij af van pensioen in eigen beheer en voor alle bestaande situatie’s heeft hij een handreiking gedaan. De mogelijkheden zijn als volgt:

  • afkoop van pensioenverplichting tegen de fiscale waarde, waarbij 70% van deze fiscale waarde zal worden belast en géén revisierente in rekening zal worden gebracht;
  • de fiscale waarde van de pensioenverplichting kan worden omgezet in een oudedagspaarvoorziening die vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd in 20 jaren aan de DGA gaat uitkeren.

Daadwerkelijke invulling

De gegeven handreikingen hebben méér gewicht in de schaal gelegd om daadwerkelijk serieuze stappen te zetten met het pensioen in eigen beheer. Iedere DGA heeft zijn eigen wensen en behoeften voor wat betreft het pensioen in eigen beheer. Volledige afkoop heeft enige begeleiding nodig, kost eenmalig liquiditeiten en daarna is de vennootschap ‘vrij’. Die vrijheid vertaalt zich indirect naar verbeterde mogelijkheden voor wat betreft het beëindigen van de vennootschap en een eenvoudigere financiële positie voor de DGA.

 

Extra aandacht pensioen in eigen beheer

Gedurende 2016 volgen wij met extra aandacht de daadwerkelijke invulling van het toekomstbeeld! Uiteraard kunt u contact opnemen wanneer u vragen heeft.
 
Vincent Verburg
Belastingadviseur
 
 
 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00