Automotive

7 juli 2015

Autosector in de achterhoede

Automotive Het blijft lastig navigeren in de autobranche. De sector heeft sterk gesneden in de schulden, maar dit heeft nog niet geleid tot een structurele verbetering. In vergelijking met de rest van het Nederlandse bedrijfsleven blijft de sector ver achter, zo laat het SRA Sectorrapport ‘Branches in Zicht 2015’ zien.

De autosector heeft te maken met structureel andere marktomstandigheden. Op de eerste plaats zitten nieuwe auto’s technisch beter in elkaar, waardoor er over het algemeen minder onderhoud nodig is. Dit gaat ten koste van de ‘after sales’, een substantiële inkomstenbron voor merkdealers en universele autobedrijven. Daarnaast neemt het autobezit af, kopen mensen vaker kleinere auto’s, daalt het aantal gereden kilometers en zijn er nieuwe spelers op de markt. Al deze ontwikkelingen drukken zwaar op de sector, die in 2014 opnieuw een moeilijk jaar kende.

Omzetontwikkeling stelt teleur

Waar het Nederlandse bedrijfsleven in 2014 een duidelijk herstel liet zien, de omzet steeg met 4%, bleef de autosector in de achterhoede. De sector behaalde vorig jaar een omzetdaling, terwijl alle andere sectoren een groei van de omzet lieten zien. Ter vergelijking: de omzet in de industriële sector steeg met 13% terwijl de autosector 1,1% verloor. De winstontwikkeling was beter: een groei van 52%, versus 32% voor het Nederlandse bedrijfsleven. Deze hoge winstontwikkeling is met name te danken aan de beheersmaatregelen. De ondernemers sneden sterk in de schulden: zowel de langlopende (9,5%) als de kortlopende (3,2%) schulden namen door de beheersmaatregelen sterk af. 

Winstcijfers lopen uiteen

Meer dan de helft (55,9%) van de autobedrijven zag de omzet in 2014 dalen. In de andere gevallen ging het over het algemeen om een gelijkblijvende omzet of een bescheiden groei. Opvallend waren verder de grote verschillen in de winstontwikkeling. Bijna de helft (45,6%) van de bedrijven behaalde een winststijging van maar liefst 50% of meer, terwijl bijna één op de vijf autobedrijven (19,1%) juist een winstdaling van ten minste 50% voor de kiezen kreeg.

Nieuwe initiatieven nodig

Na moeizame jaren lijken de perspectieven voor de autoverkopen iets te verbeteren: in 2015 zullen er naar verwachting weer meer auto’s worden verkocht. De aanscherping van de fiscale bijtelling in 2016 speelt hier echter een grote rol, omdat deze ervoor zorgt dat mensen de aanschaf van een nieuwe auto naar voren halen. Het is dus nog maar de vraag wat er na dit jaar gaat gebeuren. Feit blijft dat de markt en het verdienmodel voor vooral merkdealers, maar ook universele bedrijven, onder druk blijven staan. Zij zullen daarom nieuwe initiatieven moeten ontplooien, zoals andere samenwerkingsvormen, merkspecialisme en inzetten op (meer) import of export van jonge auto’s.

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00