Detailhandel

7 juli 2015

Detailhandel heeft het tij weer mee

Detailhandel In de detailhandel zijn de bestedingen in 2014 voor het eerst weer licht gestegen en ondernemers in de branche zijn weer wat positiever over de toekomst. Ook de financiële positie van bedrijven in de sector is over het algemeen verbeterd, zo blijkt uit het SRA Sectorrapport ‘Branches in Zicht 2015’.

De detailhandel komt van ver. De sector had zwaar te lijden onder de teruglopende bestedingen van consumenten, die vanwege de financiële crisis de hand op de knip hielden. Maar consumenten zien de toekomst weer zonniger in en dat heeft zich vertaald in meer uitgaven aan goederen en diensten. De detailhandel heeft eindelijk de wind weer in de rug, al is het nog niet veel meer dan een briesje. De volumes van de verkopen liggen namelijk nog behoorlijk onder het niveau van voor de crisis.

Bescheiden groei

De detailhandel liet in 2014 een omzetstijging van 3% zien. Weliswaar een groei, maar daarmee bleef de sector wel achter bij het gemiddelde van het Nederlandse bedrijfsleven  (4%). Alle andere sectoren lieten een sterkere omzetstijging zien, met uitzondering van de autosector (-1,1%). Het winstcijfer zag er steviger uit; de detailhandel behaalde een winststijging van 49%, versus 32% voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Schuldenreductie

Bijna 68% van de detaillisten zag de winst in 2014 toenemen of gelijk blijven, waarvan het bij de helft  ging om een winststijging van minimaal 50%. Dit beeld was anders voor de omzetontwikkeling: hier ging het over het algemeen om mutaties van minder dan 10%. De brutomarge nam per saldo met 4,7% toe ten opzichte van een jaar eerder. Opvallend was verder de behoorlijke stijging van het eigen vermogen (+10,1%), terwijl de langlopende schulden met bijna 5% daalden.

Prijswapen is zwaard van Damocles

Ondanks de betere cijfers blijven de vooruitzichten voorzichtig, want de sterke focus op prijs kan roet in het eten gooien. Door de opkomst van discounters snijden veel detaillisten in hun prijzen, maar dit is niet houdbaar. Bodemprijzen en het daaropvolgende margeverlies zouden weleens een vroegtijdig einde kunnen maken aan het prille herstel. Om de detailhandel structureel naar een hoger niveau te tillen, zullen bedrijven in de sector moeten investeren in vernieuwing, personeel en onderscheidend vermogen.

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00