Industrie

7 juli 2015

Industrie trekt Nederland op gang

Industrie Na de financiële crisis kreeg een groot aantal sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven te maken met aanzienlijke omzet- en winstdalingen. Vooral de industrie had het zwaar, maar inmiddels loopt de sector voorop in het herstel van het mkb, aldus het SRA Sectorrapport ‘Branches in Zicht 2015’.

De Nederlandse industrie heeft zich relatief snel hersteld van de economische malaise die in 2008 de kop op stak. Waar andere branches nog worstelen met de naweeën van de crisis, zag de industrie de netto-omzet, de marges en het bedrijfsresultaat in 2014 alweer sterk toenemen. Ook de financiële positie van industriële bedrijven is over het geheel genomen aangetrokken. Het eigen vermogen nam fors toe. Positief nieuws, want een verbetering in de industrie duidt in de regel op een goede ontwikkeling van onze economie.

Veruit de beste cijfers

De industrie behaalde vorig jaar een omzetgroei van 13,4% ten opzichte van 2013. Ter vergelijking: de sector logistiek bleef steken op een toename van 8%, de autosector leverde zelfs licht in (-1,1%) en Nederland als geheel  behaalde een stijging van 4%. Ook wat betreft winstontwikkeling stak de industriële sector met kop en schouders boven de rest uit. De branche behaalde een winststijging van 68%, versus 32% voor Nederland als geheel. De brutomarge nam met 7% toe; de sterkste groei van alle sectoren.

Grote verschillen binnen de industrie

Opvallend was dat de winstontwikkeling binnen de industrie sterk uiteenliep. Voor de sector als geheel gold dat de winst bij bijna 70% van de bedrijven gelijk bleef of steeg. Daarvan liet 40% zelfs een plus in de winst zien van maar liefst 50 % of meer. De winst daalde in iets meer dan 30% van de gevallen; ruim 15% daarvan moest een daling slikken van 50% op meer.

Uitdagende toekomst

Ondanks dat de Nederlandse industrie een duidelijk herstel laat zien, gaat de sector een uitdagende toekomst tegemoet. De mondiale groei trekt weliswaar aan, maar dat geldt ook voor de wereldwijde concurrentie. Om de stijgende lijn door te trekken, zal de sector zich vooral moeten richten op meer samenwerking en nieuwe technologieën. Het ontwikkelen van producten en diensten die passen bij de veranderende consumentenvraag (bijvoorbeeld door de vergrijzing en de toenemende aandacht voor duurzaamheid) staat daarbij centraal.

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00