Logistiek

7 juli 2015

Logistieke sector is op de weg terug

Logistiek Na een lichte daling in 2013 liet de logistieke sector in 2014 weer groei zien. De logistieke sector zal deze stijgende lijn dit jaar naar verwachting voortzetten. Het herstel heeft zich al vertaald in een forse omzetgroei, maar de winstontwikkeling blijft hierbij nog achter. Dit komt naar voren uit het SRA Sectorrapport ‘Branches in Zicht 2015’.

Nederland is een transportland bij uitstek, maar door de dalingen van de in- en uitvoer heeft de logistieke sector het sinds de crisis van 2008 moeilijk gehad. De sector is echter op de weg terug; vorig jaar kwamen er eindelijk weer positieve cijfers naar buiten. De overslag in de Rotterdamse haven speelde daarbij een belangrijke rol: deze nam in 2014 licht toe en zal in 2015 en 2016 naar verwachting verder aantrekken.

Winstgroei blijft achter bij de omzet

De logistieke sector behaalde in 2014 een omzetstijging van 8,3%. Daarmee deed de sector het beter dan het Nederlandse bedrijfsleven als geheel  (+4%). Alleen de industriële sector liet een sterkere toename zien (+13%). De winstontwikkeling liet echter te wensen over: +21%, versus +32% voor het Nederlandse mkb als geheel. Daarmee was de winstgroei in de logistieke sector zelfs het zwakst van alle sectoren.

Geen gemiddelde cijfers

Binnen de logistieke sector wisten relatief veel bedrijven de omzet in 2014 gelijk te houden of te laten stijgen: 69,8%. Bij bedrijven die hun omzet zagen teruglopen, ging het over het algemeen om een daling van 4% of minder. Opvallend was verder de stijging van de kortlopende schulden met bijna 4%. In vrijwel alle andere sectoren namen deze af (-1,1% voor Nederland als geheel). De groei van het eigen vermogen (+1%) bleef ook achter bij de rest van het mkb (+7,2% voor Nederland). De personeelskosten namen af met 2,0%, terwijl deze in het mkb met gemiddeld ruim 2% stegen.

Efficiëntie en innovatie nodig

In 2015 en 2016 zal de groei van het transportvolume vermoedelijk gelijke tred houden met de groei van de afzet. Wel blijft de concurrentie groot, zodat logistieke bedrijven zich vooral zullen moeten richten op efficiëntie en vernieuwing van de dienstverlening.

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00