Medische-zorg

7 juli 2015

Zorgsector: straks weer banenmotor?

Zorg De zorgsector laat al jaren een omzetstijging zien. Vorig jaar was daarop geen uitzondering, maar de winstontwikkeling bleef achter bij de rest van het mkb, zo blijkt uit het SRA Sectorrapport ‘Branches in Zicht 2015’.

In Nederland geven we relatief veel geld uit aan de gezondheidszorg: in totaal ongeveer 12% van het bruto binnenlands product (versus gemiddeld circa 9,5% in de westerse OESO-landen). Daarmee heeft de branche een belangrijke invloed op de economie. Dat geldt ook voor de werkgelegenheid. Als gevolg van bezuinigingen stond het aantal banen in de sector onder druk, maar na dit jaar zal de werkgelegenheid naar verwachting weer aantrekken. In 2014 namen de personeelskosten met 1,2% af. Ter vergelijking: in het mkb als geheel  stegen deze met gemiddeld 2,4%.

Omzet bovengemiddeld

De zorgsector liet in 2014 een omzetstijging van 6,3% zien. Daarmee presteerde de sector beter dan het Nederlandse bedrijfsleven als geheel (+4%). Uitschieters waren hier de industrie (+13%) en de autosector (-1,1%). De winstgroei bleef in de zorg achter bij het gemiddelde: +27% versus +32%.

Schulden dalen sterk

Bijna 65% van de zorgondernemingen zagen hun omzet in 2014 gelijk blijven of toenemen. Voor wat betreft de winstontwikkeling was dit percentage nog iets hoger: ruim 66%. Het ging in beide gevallen over het algemeen om relatief kleine mutaties.

Opvallend was verder de daling van de kortlopende schulden (-15,2%). Dit was de sterkste daling van alle sectoren en veel groter dan het gemiddelde in het mkb (-1,1%). Daarbij steeg het eigen vermogen met 9,6%, versus een gemiddelde stijging van 7,2% in het mkb.

Hoe houden we de zorg betaalbaar?

De medische zorg zal in omvang blijven groeien, vooral vanwege de toenemende vraag als gevolg van de vergrijzing, bevolkingsgroei en technologische vooruitgang. Daarnaast zijn in Nederland de eigen betalingen relatief laag. Deze factoren samen leveren een gecompliceerd vraagstuk op: hoe houden we de gezondheidszorg op termijn betaalbaar en voor iedereen toegankelijk?

Zonder beleidsaanpassingen zal volgens het Centraal Plan Bureau in 2040 een modaal gezin 31% tot 47% van een gemiddeld gezinsbudget aan zorg besteden. Dit schreeuwt om verandering, zoals een grotere eigen bijdrage, een herverdeling van zorgtaken, een betere benutting van (medische) technologieën en samenwerking en ondernemerschap.

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00