Onze eerste ervaringen met het aanvraagloket voor de NOW

7 april 2020 - Door Koen Brocken, Maarten van Duijn en Annet de Vries

Het aanvraagloket voor de NOW is open. Inmiddels hebben wij de afgelopen dagen de eerste ervaringen opgedaan met de regeling en het indienen van de aanvragen. Daaruit volgen de volgende aandachtspunten:

  • Stel dat u in januari en februari al mensen had aangenomen om in maart of april te beginnen, dan is het mogelijk dat u niet over de gehele loonsom van maart dan wel april compensatie krijgt. Dit omdat de betreffende werknemers in januari nog niet op de loonlijst stonden. Dit kan een bottleneck vormen voor bijvoorbeeld seizoenbedrijven, zoals de horeca en de tuinbouw.
  • Stel dat uw bedrijf dit jaar sterk groeit. In dat geval is de referentieomzet uit 2019 lager en gebaseerd op een kleiner werknemersbestand met een lagere kostenstructuur. U kunt daardoor minder makkelijk aantonen dat uw omzet daalt met minimaal 20% waardoor u of niet in aanmerking komt voor een vergoeding, of u een veel lagere vergoeding krijgt dan u zou verwachten. Dit terwijl uw loonkosten wel hoger zijn dan uw omzet.
  • Stel dat u activiteiten verricht in verschillende werkmaatschappijen, dan kan het zijn dat u in de ene werkmaatschappij wel een teruggang in de omzet ziet van meer dan 20% maar in de andere werkmaatschappij niet. Door verschil in activiteiten zijn uw werknemers echter niet altijd uitwisselbaar. Dit kan tot gevolg hebben dat u vanwege de concerngedachte geen recht heeft op de vergoeding terwijl in omzet toch sterk afneemt en uw kosten doorlopen.
  • De regeling gaat uit van een opslag van 30% voor werkgeverslasten. In niet alle gevallen is dit toereikend voor de werkelijke werkgeverslasten. Hierdoor kan deze vergoeding onvoldoende zijn om u tegemoet te komen in de volledige salarislasten.
  • De inschatting van de omzet voor de komende drie maanden is bepalend voor het voorschot dat u ontvangt. Niet altijd is een adequate prognose voorhanden. Het is daarom raadzaam om de veronderstellingen waarop u de omzetprognose baseert goed vast te leggen. Daarbij weten we natuurlijk niet hoe het virus, de maatregelen van de overheid en daarmee uw omzet zich precies gaan ontwikkelen.
  • De verwachte omzetteruggang heeft zich niet voorgedaan vanaf 1 maart, maar zal de komende maanden zichtbaar worden. In dat geval kunt u wellicht beter kiezen voor een referentieperiode die start in april of mei. U kunt dan beter even wachten met het indienen van de aanvraag tot u meer zicht hebt op de werkelijke daling van uw omzet.

Zoals u ziet is er een aantal bottlenecks die gevolgen hebben voor de tegemoetkoming voor specifieke bedrijven. Werkgevers- en accountantsorganisaties hebben dit aangekaart bij minister Koolmees. Het is afwachten of de regeling op deze punten nog aangepast gaat worden. Vanzelfsprekend spreken we graag met u door over uw specifieke situatie.

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00