Oproepkracht: recht op tegemoetkoming loonkosten?

26 maart 2020 - Door Annet de Vries 

Kan een werkgever ook voor een werknemer met een nulurencontract gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)?

Arbeidsrechtelijk gezien zijn de reguliere regels rondom oproepcontracten van toepassing.

We kunnen 3 soorten oproepcontracten onderscheiden:

  • Een oproepcontract met voorovereenkomst;
  • Een nulurencontract;
  • Een min-maxcontract.

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) stimuleert dat werkgevers hun oproepkrachten zo veel mogelijk blijven doorbetalen in de periode dat sprake is van omzetvermindering.

Als de werkgever aan de voorwaarden voldoet, kan hij of zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit betekent dat wanneer een oproepkracht in dienst blijft en wordt doorbetaald door de werkgever, ook deze oproepwerknemer meegenomen wordt in de loonsom. De werkgever komt dus ook voor deze werknemer in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Bron: Salarisvanmorgen.nl
 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00