Tijdelijke fiscale tegemoetkomingen in verband met het Coronavirus

16 maart 2020 - Door Jessica Verdel en Anna-Roos van der Valk 

Zoals op zondag 15 maart jl. bekend is gemaakt, moeten bedrijven in bepaalde branches tijdelijk hun deuren sluiten in verband met het coronavirus. Dit heeft grote financiële gevolgen voor vele bedrijven.  

We hebben de tijdelijke fiscale tegemoetkomingen voor u op een rij gezet.

Uitstel van betaling 

Indien de belastingen niet (tijdig) betaald kunnen worden als gevolg van het coronavirus, kan bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd. Uitstel van betaling kan worden aangevraagd voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Om aanspraak te kunnen maken op een betalingsregeling moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:  

  • Er moet sprake zijn van werkelijk bestaande en acute betalingsproblemen; 
  • De betalingsproblemen moeten van tijdelijke aard zijn; 
  • De betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip naar verwachting zijn opgelost;
  • De onderneming moet levensvatbaar zijn.  

Daarnaast moet een derde deskundige (externe consultant, externe financier, een brancheorganisatie, een accountant of financieel adviseur) een verklaring opstellen waaruit blijkt dat aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Die verklaring dient als bewijsvoering en moet meegezonden worden aan de Belastingdienst.  

De Belastingdienst verleent uitstel van betaling als de adviseur kan motiveren dat de onderneming door de coronacrisis in de betalingsproblemen is gekomen en de bovengenoemde verklaring is overlegd. Als een onderneming in de toekomst betalingsproblemen verwacht dan kan nu nog geen uitstel van betaling worden aangevraagd.   

Verlagen van voorlopige aanslagen 

Een alternatief is het verminderen van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting voor het jaar 2020 als u een lager inkomen en/of winst verwacht als gevolg van de getroffen maatregelen. Deze verlaging kan op korte termijn worden doorgevoerd zodat u direct minder belasting over het jaar 2020 betaalt. Wij kunnen dit verzoek op korte termijn voor u verzorgen. 

Werktijdverkorting 

Naast het verlagen van voorlopige aanslagen en/of het aanvragen van een betalingsregeling kan in sommige gevallen aanspraak worden gemaakt op werktijdverkorting. Werktijdverkorting kan worden aangevraagd als naar aanleiding van het coronavirus tenminste 20% minder werk is dan voorheen. De 20% werkvermindering wordt per rechtspersoon (vennootschap) bekeken, dus niet per afdeling. Werktijdverkorting kan worden aangevraagd bij het SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Na het verkrijgen van de vergunning tot werktijdverkorting, kan het bedrijf WW-uitkeringen bij het UWV aanvragen. Deze vergunning wordt voor een periode van 6 weken toegekend, met een maximale verlengingsmogelijkheid naar 24 weken. Als binnen die 6 weken de situatie verbetert, kunnen uw werknemers weer gewoon aan het werk. Wordt de vergunning gegeven? Dan mag u gedurende de looptijd van de vergunning zelf kiezen of u de werknemer minder (minstens 20 procent) of zelfs helemaal niet laat werken. Ook mag de werkgever voor losse individuen of bepaalde groepen werknemers werktijdverkorting aanvragen. 

Niet iedereen komt in aanmerking voor werktijdverkorting. Organisaties moeten ten minste voldoen aan 2 voorwaarden: 

  • het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt; 
  • het bedrijf verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20 procent minder werk. 

Wanneer wordt een vergunning werktijdverkorting niet gegeven? 

De vergunning wordt alleen verleend voor de periode vanaf de ontvangstdatum van aanvraag. Als de werkgever een te groot personeelsbestand heeft aangehouden, wordt de vergunning niet afgegeven. Werkgevers moeten immers wel in redelijkheid hun personeelsbestand afstemmen op de hoeveelheid werk. Als de vermindering van de hoeveelheid werk samenhangt met een staking wordt ook geen vergunning verleend. Het maakt niet uit of de staking in uw eigen bedrijf of in een andere organisatie is. Alleen als de vergunning de staking niet beïnvloedt, kan de vergunning toch worden verleend. 

Wat moet de werknemer doen? 

De werknemer hoeft zelf niets te doen in de eerste 6 weken van de werktijdverkorting. De werkgever blijft het loon doorbetalen. In de meeste gevallen merkt de werknemer niets van de werktijdverkorting in zijn portemonnee. Alleen als in de cao of arbeidsovereenkomst andere afspraken staan, kan een lager loon worden betaald in deze periode. De bijzondere ww-uitkering wordt betaald aan de werkgever, niet aan de werknemer. Ook blijft de werknemer gewoon in dienst en hoeft hij of zij niet te solliciteren. U kunt wel van de werknemer eisen dat zij bijvoorbeeld scholing volgen in deze periode. De werknemer hoeft zich ook (nog) niet in te schrijven bij het UWV, al is dat wel raadzaam. 

Als er na 6 weken een verlenging van de werktijdverkorting wordt gegeven én de werknemer voor de volledige werktijd een ww-uitkering ontvangt, moet de werknemer op zoek naar een (tijdelijke) baan bij een andere werkgever. Uiterlijk op de tweede dag na de verlening van de verlengingsvergunning moet de werknemer ingeschreven staan bij het UWV. 

Indien u hier meer informatie over wenst kunt u contact opnemen met onze adviseurs van de salarisadministratie (loonverwerking@actan.nl).

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten 

Bedrijven in het MKB die te kampen hebben met liquiditeitsproblemen als gevolg van de getroffen maatregelen tegen het coronavirus, kunnen (tijdelijk) rekenen op gunstige(re) voorwaarden wat betreft het borgstellingskrediet. De tijdelijke maatregel verhoogt de omvang van het borgstellingskrediet van 50% naar 75%. Deze maatregel is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging van het rekening courant-krediet bij een bank (of een andere financier), met een maximale looptijd van 2 jaar. Indien u gebruik wilt maken van deze (versoepelde) regeling kunt u contact opnemen met uw kredietverstrekker.  

Wij zullen in dit kader zelf onze klanten benaderen, maar uiteraard zijn en blijven we ook telefonisch en per e-mail bereikbaar voor vragen en advies.

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00