Automobilisten

16 september 2015

Autorijden wordt aantrekkelijker

Jaarbetaling MRB niet meer mogelijk

De motorrijtuigenbelasting (MRB) kan straks niet meer per jaar vooruit worden betaald. De  automobilist heeft dan nog alleen de keuze de MRB per tijdvak van drie maanden ineens of via maandelijkse automatische incasso te betalen. De belastingplichtige die reeds vooruit heeft betaald tot 30 juni 2016 ondervindt geen nadeel door deze wijziging.

 

Heffing MRB en provinciale opcenten voor niet-ingezetenen

Als gevolg van een uitspraak van de rechtbank in Brabant wordt de Provinciewet op het gebied van provinciale opcenten voor niet-ingezetenen aangepast. De aanpassing houdt in dat een niet-ingezetene die aan de heffing van motorrijtuigenbelasting is onderworpen, geacht wordt te wonen in de provincie die het laagste aantal opcenten heeft.

 

Andere maatregelen autobelastingen

De automobilist krijgt met een aantal maatregelen te maken. De eerste maatregel ziet op de bijtelling. Vanaf 2017 gaat het aantal bijtellingscategorieën naar twee. Het algemene bijtellingspercentage gaat dan omlaag van 25 naar 22% en voor de nulemissie-auto geldt tot een catalogusprijs van € 50.000 een bijtellingspercentage van 4%. Het deel van de catalogusprijs boven € 50.000 komt vanaf 2019 in het algemene bijtellingspercentage van 22% te vallen.

 

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

 

2016

2017

2018

2019

2020

Nulemissie

4%

4%

4%

4%

4%

Zéér zuinig

15%

17%

19%

22%

22%

Zuinig

21%

22%

22%

22%

22%

Overig

25%

22%

22%

22%

22%

 

Let op! Deze voorstellen zijn nog niet in een officieel wetsvoorstel opgenomen.
 
Tip: Schaft u in 2015 of 2016 een auto van de zaak aan of gaat u deze leasen met een CO2-uitstoot van meer dan 110 gr/km (2015) of 106 gr/km (2016), houd dan rekening met een bijtelling van 25% gedurende 60 maanden. U profiteert dan in 2017 dus niet van de verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25% naar 22%!

 

De motorrijtuigenbelasting (MRB) gaat per 2017 gemiddeld met 2% omlaag voor reguliere personenvoertuigen. Automobilisten van vervuilende dieselauto’s krijgen per 2019 juist met een verhoging te maken.

Daarnaast zullen de tarieven van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) tot 2020 geleidelijk omlaaggaan met gemiddeld 12%. Het vaste bedrag per verkochte auto dat niet aan de CO2-uitstoot gekoppeld is, gaat juist omhoog.

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00